1791 - 1795 от 3947 поръчки

 • България 0  

  Координационни срещи и публични събития за промотиране резултатите от напредъка по изпълнението на показателите за напредък в рамките на Механизма…

  Настоящата услуга включва избор на изпълнител, който следва да разработи дейности за промотиране резултатите от напредъка по изпълнението на показателите за напредък в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия, с акцент върху реформата в областта на правосъдието.
  От изпълнителя се очаква да организира провеждането на два тридневни семинара/събития с представители на медиите и заинтересованите страни.

  Референтен номер: 90-00-32
  Виж повече
 • България 0  

  “Организиране и провеждане на събития (конгреси, кръгли маси, конференции, международни срещи, работни обеди, официални вечери, коктейли, форуми и др.) на…

  Организиране и провеждане на събития (конгреси, кръгли маси, конференции, международни срещи, работни обеди, официални вечери, коктейли, форуми и др.) на територията на страната за нуждите на министерство на туризма

  Референтен номер: 05024-2016-0019
  Виж повече
 • България 106 BGN

  „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново…

  „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции:
  Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”
  Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”
  Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

  Референтен номер: 00073-2016-0029
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,…

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП и териториалните му поделения за срок от 36 месеца”

  Референтен номер: 02718-2016-0157
  Виж повече
 • България 2 540 BGN

  Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на БАН в гр. София.

  Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на БАН в гр. София - общо 6 обекта. Поръчката е разделена на две обособени позиции /лотове/, както следва:
  Обособена позиция /лот/ № 1: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на 5 обекта на БАН в гр. София”.
  Обособена позиция /лот/ № 2: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект на БАН в планина Витоша, гр. София”. Един участник може да подаде оферта само за един от лотовете или и за двата лота.

  Референтен номер: 12-00-94
  Виж повече