1806 - 1810 от 4150 поръчки

 • България 0  

  „Извършване на социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции"

  „Извършване на социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България; Обособена позиция № 2: Извършване на специализирано социологическо проучване на нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“

  Референтен номер: 00349-2017-0002
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране”

  При необходимост, в срок от 3 /три/ дни след връчване на възлагателно писмо, да бъде осигурена охрана със сигнално-охранителни системи /СОС/ и сили за реагиране, за опазване на имуществото в обекти на територията на община Пазарджик.

  Референтен номер: 04-07-29
  Виж повече
 • България 0  

  "Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на Община Пазарджик"

  Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 7 обекта – общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана с осигуряване на невъоръжена охрана на всички обекти, е необходим следният брой охранители – 32.5, които да извършват режим на охрана – денонощен, нощен, дневен, дневен в почивни и празнични дни или нощен и в почивни и празнични дни, в зависимост от нуждата за защита с невъоръжена физическа охрана на съответния обект. Охранителите извършват патрулно-обходни действия на обектите с цел предотвратяване на набези и посегателства срещу територията и имуществото на…

  Референтен номер: 04-07-28
  Виж повече
 • България 0 (

  "Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции

  "Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции, както следва:
  обособена позиция № І: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;
  обособена позиция № ІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;
  обособена позиция № ІІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;
  обособена позиция № ІV: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;
  обособена позиция № V: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност”…

  Референтен номер: 02022-2017-0001
  Виж повече
 • България 0  

  Анализ на настоящите услуги на Агенция по заетостта за уязвимите групи на пазара на труда...

  Анализ на настоящите услуги на Агенция по заетостта за уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. проучване на потребностите на клиентите, анализ на моделите на предоставяне на услуги и стандартите/методологията за всяка услуга, преглед на наличните ресурси (човешки, материални, финансови и технически) за изпълнение на услугите, анализ на възможностите за аутсорсване на отделни дейности; анализ на системата за мониторинг на Агенция по заетостта.

  Референтен номер: 20-00-319
  Виж повече