1811 - 1815 от 3903 поръчки

 • България 0  

  „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“

  „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот – Почивен дом „Строител“
  1. По обособена позиция № 1 - Осигуряване на дневна физическа охрана и контролно-пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ включително и в почивните и празнични дни.
  2. По обособена…

  Референтен номер: 1006-03-8#23
  Виж повече
 • гр. София

  Отпечатване на печатни издания и материали.

  Отпечатване на печатни издания и материали.

  Референтен номер: 00728-2015-0020
  Виж повече
 • гр. Белене

  Изготвяне на стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изготви стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010.Според възложителя основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на настоящата поръчка са запознаване с наличната документация и информация; анализ на направеното предпроектно/предварително/прединвестиционно проучване по договор, различен от настоящата поръчка; подготовка…

  Референтен номер: 02308-2016-0008
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново…

  В рамките на проекта ще бъдат организирани фестивал на социализирания обект на културно историческото наследство и организиране и провеждане на "открити" уроци по История. Количеството и обема са както следва:Обособена позиция №1- Разходи за престой на участниците - нощувка и храна /в т.ч. пакетирана храна за времетраенето на Фестивала - 150бр.; Наем на техническо оборудване: сценично осветление и озвучаване, смесителни пултове, окабеляване, програмно осигуряване - 1бр.Наем сценична площадка 1бр.Охрана на територията на фестивала (5х2 дни х 8 часа), минимум 5-ма човека на 8 часова смяна 5бр.Осигуряване на спешна медцинска помощ за времетраенето на фестивалната програма 1 бр. хонорар 2 водещи,…

  Референтен номер: 00073-2016-0018
  Виж повече
 • гр. Варна

  “ Организиране на семинари и тренинги за нуждите на община Варна, дирекция „Превенции“

  При изпълнение на поръчката следва да се извършат: организиране на семинари и тренинги за нуждите на Община Варна, дирекция „Превенции“

  Референтен номер: 00081-2015-0062
  Виж повече