1811 - 1815 от 3995 поръчки

 • България 0  

  „Подготовка, управление и отчитане на проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ И…

  „„Подготовка, управление и отчитане на проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ И РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН – ЗЛАТНА ПАНЕГА/ - СТОЯНОВЦИ – ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) – БЕЛЕНЦИ /III-3008“ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г., необходимите характеристики на предмета на ОП са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
  ДЕЙНОСТ No 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на…

  Референтен номер: 00253-2016-0003
  Виж повече
 • гр. Годеч 0  

  „Подготовка и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища"

  Предмет на поръчката е подготовка и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: i. SFO1122 с дължина 9,0 км.; ii. SFO2124 с дължина 3,5 км.; iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. , подробно описан в Техническите спецификации. Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности: ДЕЙНОСТ No 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; ДЕЙНОСТ No 2: Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта.

  Референтен номер: 00275-2016-0010
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна охрана

  въоръжена физическа охрана

  Референтен номер: 00314-2016-0001
  Виж повече
 • България 0  

  Услуги по отпечатване и доставка на данъчни и осигурителни декларации

  Дейностите, които следва да се извършат включват:
  Отпечатване на данъчни и осигурителни декларации по видове и количества, посочени в приложена към договора таблица с технически характеристики. Доставката на отпечатаните декларации се извършва до адресите на териториалните структури на НАП съгласно приложен към договора списък с адреси.

  Виж повече
 • България 0  

  "Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Варна за период от две…

  Охрана чрез СОТ на специални помещения в административна сграда - ул.„Д-р Пюскюлиев №3: Регистратура класифицирана информация; Каса ОПУ-Варна ; Офис „Пътни такси и разрешителни- продажба винетни стикери”, на имоти- публична държавна собственост: Опорен пункт „Комитово ханче”, гр.Варна; Опорен пункт с.Аспарухово, Община Дългопол, База за поддържане на пътища, с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик;
  Физическа невъоръжена денонощна охрана от 5-ма охранители на административната сграда на ОПУ-Варна, в гр.Варна, ул.Д-р Пюскюлиев №3 и дежурство с приемане и предаване на информация за състоянието на републиканските пътища на територията на Варненска област; Жива невъоръжена охрана с 4-ма охранители на База за квалификация и преквалификация ”Св.Св.Константин и…

  Референтен номер: 24-00-245
  Виж повече