1816 - 1820 от 3657 поръчки

 • гр. Пловдив

  Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на обекти: п/ст Пловдив 400 kV, База Автотранспорт, Цех за ремонт на прекъсвачи,…

  Предмет на настоящата поръчка е денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на обектите п/ст Пловдив 400 kV, База Автотранспорт, Цех за ремонт на прекъсвачи, Централен склад, База за регенерация на трансформаторни масла и открито складово стопанство към МЕР Пловдив и ТДУ Юг, разположени на територията на МЕР Пловдив от кражби, диверсионни, терористични действия и други посегателства. Физическата защита от противоправни посегателства да се извършва денонощно, съгласно утвърдения план за организация на охрана на обектите. Охранителите трябва да осъществяват пропускателния режим и да обхождат самостоятелно територията на съответния обект по различни маршрути и с променливи интервали и посоки във времето.

  Референтен номер: 01379-2015-0241
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на в/ст Ветрен

  Предмет на настоящата поръчка е денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на територията на в/ст Ветрен 400 kV от диверсионни, терористични действия и други посегателства. Физическата защита от противоправни посегателства да се извършва денонощно, съгласно утвърдения план за организация на охрана на обекта. Охранителите трябва да осъществяват пропускателния режим и да обхождат самостоятелно територията на съответния обект по различни маршрути и с променливи интервали и посоки във времето.

  Референтен номер: 01379-2015-0241
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на п/ст Алеко

  Предмет на настоящата поръчка е денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на територията на п/стАлеко 220 kV от диверсионни, терористични действия и други посегателства. Физическата защита от противоправни посегателства да се извършва денонощно, съгласно утвърдения план за организация на охрана на обекта. Охранителите трябва да осъществяват пропускателния режим и да обхождат самостоятелно територията на съответния обект по различни маршрути и с променливи интервали и посоки във времето.

  Референтен номер: 01379-2015-0241
  Виж повече
 • гр. Русе

  Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе, срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент. Изпълнителите събират от името на възложителя суми за ВиК услуги от потребителите, които превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите са обособени три отделни позиции както следва: Обособена позиция №1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя. Обособена позиция №2: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на…

  Референтен номер: 00688-2016-0001
  Виж повече
 • гр. Благоевград

  "Осигуряване на физическа охрана, включваща и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално- известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване…

  1. По отношение на изграждането на сигнално- известителните системи: 1.1. Изпълнителят следва да ползва изградената, собственост на възложителя сигнално- известителна система с цел извършването на охрана чрез СОТ. 1.2. Изпълнителят следва да изгради за своя сметка сигнално- известителна система за охрана чрез СОТ на една стая (кабинет), находяща се в административната сграда на възложителя, с административен адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. „Зора” № 18, ет.2 , общ. Благоевград, обл. Благоевград, както и на прилежащия терен (дворно място) на собствен централен склад „Къщата”, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”, общ. Благоевград, обл. Благоевград. 2. По отношение на осигуряване на…

  Референтен номер: 02724-2016-0061
  Виж повече