1851 - 1855 от 4072 поръчки

 • гр. Суворово 0  

  "Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на ТП ДГС Суворово при "СИДП"…

  Осъществяване на правно обслужване по специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско право, трудово право и специализираното законодателство в областта на горите, на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи и книжа и осъществяване на процесуално представителство при необходимост.

  Референтен номер: 02711-2016-0092
  Виж повече
 • гр. Стара Загора 0  

  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на…

  Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  Референтен номер: 10-11-196
  Виж повече
 • гр. Стара Загора 0  

  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на…

  Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  Референтен номер: 10-11-197
  Виж повече
 • гр. Стара Загора 0  

  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на…

  Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  Референтен номер: 10-11-198
  Виж повече
 • гр. Стара Загора 0  

  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на…

  Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  Референтен номер: 10-11-200
  Виж повече