1911 - 1915 от 4150 поръчки

 • България 0  

  Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ДЛС „Черни Лом“ ТП на „Североизточно…

  “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ДЛС „Черни Лом“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора“

  Референтен номер: 02711-2016-0097
  Виж повече
 • България 0  

  „Организиране и провеждане на пет събития по проект “Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border…

  Предметът на поръчката обхваща организиране и провеждане на 5 (пет) събития в периода януари 2017 г. – март 2017 година, както следва:
  1. Тематична конференция с предмет "Идентифициране на добрите практики в дунавския регион".
  2. Обучение за комуникационни умения.
  3. Информационна конференция за проведеното обучение.
  4. Тематична конференция с предмет "Идентифициране на добрите практики в дунавския регион".
  5. Обучение за подобряване на капацитета за стратегическото планиране.

  Референтен номер: 00585-2016-0008
  Виж повече
 • гр. София 0  

  „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София"

  Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София” и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекти на Митница Аерогара София, както следва:
  1. Административна сграда на Митница Аерогара София – гр. София, бул. „Брюксел” № 1, на територията на Терминал - 1 на Летище София;
  2. Складова база Кремиковци – гр. София, Район Кремиковци, местност Сеславци – база Ботунец, на територията на МБ София - Изток.
  Охранителните услуги, възлагани с настоящата обществена поръчка се изразяват в предоставяне:
  а) на…

  Референтен номер: 00334-2016-0039
  Виж повече
 • България 24 027 BGN

  Избор на фирма за отпечатване и доставка на образци и формуляри по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатване и доставка на образци и формуляри по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – Формуляри за нуждите на ДП НКЖИ - различни видове бланки на документи /протоколи, актове, разписки, заповеди, наряди, графици, нареждания и др./; удостоверения - картон;
  Обособена позиция № 2 – Книги с мека и твърда подвързия за нуждите на ДП НКЖИ - дневници, оперативни дневници, книги за инструктаж, ревизионни книги и др.
  Обособена позиция № 3 – графични и книжни разписания за движение на влаковете в сила от 11.12.2016 год. - графични разписания и работни графици; книжни разписания и технически таблици и нормативи.

  Референтен номер: 00233-2016-0038
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в сградата и дворните площи на УМБАЛ „Света Анна” –…

  Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в сградата и дворните площи на УМБАЛ „Света Анна” – София АД

  Референтен номер: 00692-2016-0038
  Виж повече