2071 - 2075 от 4150 поръчки

 • България 0  

  Анализ на системата за движение на корабите в териториалното море и вътрешните морски води на Република България

  Изпълнителна агенция "Морска администрация", в качеството си на възложител по реда на Закона за обществените поръчки и като бенефициент по проект за "Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море MARSPLAN-BS", съгласно Споразумение за отпускане на средства за дейност (Grant Agreement for an Action, Agreement Number - EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS), подписано между водещия партньор MRDPA Romania и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME), финансиран от Европейски фонд за морско дело и робарство (ЕФМДР) към Европейската комисия, провежда настоящата обществена поръчка с цел изпълнение на дейсности по проекта.

  Референтен номер: 00021-2016-0001
  Виж повече
 • гр. София 0  

  Избор на изпълнител на дейност „Добри практики и обмен на опит – организиране на обучение за 40 човека и превод“…

  Избор на изпълнител на дейност „Добри практики и обмен на опит – организиране на обучение за 40 човека и превод“ по проект BG 04-02-03-064-001 „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” - гр. София на територията на Столична община”, финансиран по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

  Референтен номер: 00087-2016-0071
  Виж повече
 • България 0  

  Oхрана със СОТ на адм. сгради на ТД на НАП Велико Търново, офисите от обхвата ? и други сгради и…

  Предоставяне на услуги по oхрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на други сгради на територията на области Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /СОТ/ в административната сграда на офис Видин, находяща се в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12 на обособени позиции от № 1 до № 8.

  Референтен номер: 00530-2016-0059
  Виж повече
 • България 9 900 BGN

  Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на читалище „Никола…

  Предметът на ОП 1 от поръчката се състои в изпълнението на следните дейности:
  Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката, изготвянето и окомплектоването на заявление за подпомагане на община Козлодуй по проект ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй.
  Предметът на ОП2 от поръчката се състои в изпълнението на следните дейности:
  Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление на проект Ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Хърлец, община Козлодуй, финансиран по ПРСР 2014-2020.

  Референтен номер: 00307-2016-0004
  Виж повече
 • гр. Вълчедръм 0  

  „Изготвяне на заявление за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за кандидатстване на община Вълчедръм по „Програма за развитие на…

  си поставя за цел да бъдат предоставени на община Вълчедръм пакет от услугисвързани с изготвяне на заяврение за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проекти за общинската пътна мрежа на територията на община Вълчедръм.Изготвяне на заявлението за подпомагане играе съществена роля в продготвителния процес на проектното предложение,изразяващ се в поставянето на конкретни цели, дейности и задачи, които ще начерят отражиние през целия проектен цикъл

  Референтен номер: 00401-2016-0006
  Виж повече