2851 - 2855 от 4150 поръчки

 • гр. Благоевград

  “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 24, 25 и 26 септември 2015 г.

  Договор с № 98-00-202/27.08.2015 с предмет: Изпълнение на услуга “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 24, 25 и 26 септември 2015 г. Фестивалът следва да се проведе на 24, 25 и 26 септември 2015 г. в гр. Благоевград, община Благоевград. В рамките на музикалния фестивал следва да се организират музикални спектакли. По време на фестивала да се излъчат актуални музикални хитове с френско или франкофонско съдържание. Да се осигурят необходимите технически и артистични екипи, а именно: 1. Художествена програматорка; 2. Мениджър на проект/Художествена координаторка; 3. Технически директор; 4. Сценичен мениджър; 5. Инженер по звука /връщаш…

  Референтен номер: 00109-2015-0026
  Виж повече
 • гр. София

  „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

  „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

  Референтен номер: 01310-2015-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на…

  Договора касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужди езици и от чужди езици на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, предварителните проверки, междуинституционалното взаимодействие, както и на др. официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.).

  Референтен номер: 02538-2015-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите…

  Предметът на настоящата поръчка е Разработване на информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса“. Предметът на поръчката съответства на дейност 2 от Договор № 14-32-24/06.10.2014 г. – „Предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса чрез изграждане на информационно-комуникационна система на ИАЛВ“

  Референтен номер: 01751-2015-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Хотелско настаняване и логистика (организиране и провеждане на публични събития - конференции, обучения, семинари и др.) на национално и регионално…

  Подготвителна среща за стимулиране на междусекторното сътрудничество чрез стратегическо партньорство с други национални агенции по Програма "Еразъм+", гр. София, 06-08.09.2015г.

  Референтен номер: 01441-2014-0001
  Виж повече