3591 - 3595 от 4150 поръчки

 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 1 „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна”:1.Физическа въоръжена охрана от 1 пост на административната сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, чрез непрекъснато, денонощно oбслужване на система за контрол на достъп и охрана, тип „Коникс”, сигнално охранителна техника и система за видео наблюдение, монтирани в сградата и подстъпите към нея.2. Физическа невъоръжена охрана, чрез контролно-пропускателен режим в сградата и паркингите от 4 поста, през работните дни от 09:00 часа до 17:30 часа; 3. Денонощна охрана със СОТ, собственост на изпълнителя, включително техническо оборудване,…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 3 „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Разград при ТД на НАП Варна”:1. Физическа невъоръжена охрана от 1 пост от 08:00 часа до 18:00 часа в работните дни на административната сграда, находяща се в гр. Разград, пл. „Независимост” № 1.2. Охрана със СОТ, тип - „Галакси 500 С 057”, собственост на възложителя, от 18:00 часа до 08:00 часа през работните дни и 24 часа в почивни и празнични дни на обекти в административната сграда, находяща се в гр. Разград, пл. „Независимост” №…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 4 „Денонощна физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните и обслужваща сгради на офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна”:1. Физическа въоръжена охрана от 1 пост на административната сграда находяща се в гр. Русе, ул. „Майор А. Узунов” № 19, чрез непрекъснато, денонощно oбслужване на електронна система за контрол на достъп, сигнално охранителна система тип “Galaxy”, система за видео наблюдение - DVR – 16 камери, пожароизвестителна и други системи, монтирани в административната и обслужващата сграда и подстъпите към тях; 2. Физическа невъоръжена охрана от 1 мобилен…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 5 „Физическа охрана и охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Силистра при ТД на НАП Варна”:1. Физическа невъоръжена охрана от 1 пост в работните дни от 08:00 часа до 18:00 часа на административна сграда, находяща се в гр. Силистра, ул. „Генерал Скобелев” № 8, с обособени работни помещения, в т.ч. салон за обслужване, банков офис, преддверие, коридори и подземен гараж;2. Охрана със СОТ, тип радиосистема, собственост на възложителя от 18:00 часа до 08:00часа в работните дни и 24 часа в почивни и празнични дни…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 6 „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на офис за обслужване Търговище при ТД на НАП Варна”:1. Физическа въоръжена охрана от 1 пост на административната сграда, находяща се в гр. Търговище, пл. „Свобода” № 1, чрез непрекъснато, денонощно обслужване на система за контрол на достъп, сигнално охранителна техника и система за видео наблюдение, монтирани в сградата. 2. Физическа невъоръжена охрана, чрез контролно-пропускателен режим в сградата от 1 пост, през работните дни от 09:00 часа до 17:30 часа. 3. Денонощна охрана със СОТ собственост на изпълнителя, включително техническо оборудване, монтаж и обслужване на обекти…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече