3606 - 3610 от 3995 поръчки

 • гр. Върбица

  „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане дейностите по проекта и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване…

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект:„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица” .Писмени и устни консултации по искане на Възлож. относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта. Консултиране на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Наредба №25/29.07.2008г., както и условията, залегнали в Дог. за отпускане на финансова помощ между ДФ”Земеделие” и Общ. В обхвата се включва: Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта, предмет на поръчката, с оглед на тяхната законосъобразност; Съдействие при разработване и/или актуализиране на…

  Референтен номер: 00965-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България Възлагана в изпълнение на Договор…

  Организиране на 10 (десет) форума пред потенциални инвеститори в следните държави и градове:В Европа:- 2 форума в Германия – Щутгарт и Хановер- 1 форум в Швейцария - Женева - 1 форум в Дания - Копенхаген- 1 форум в Русия – Москва В Азия:- 2 форума в Китай – Пекин,и Шанхай - 1 форум в Южна Корея - СеулВ САЩ:- 2 форума в САЩ – Бостън и Ню ЙоркИзпълнителят следва да организира форумите в бизнес хотели, които да отговарят на съответните изисквания за организация на бизнес събития от най-високо ниво. Хотелите трябва да са с ранг минимум 4 звезди и да…

  Референтен номер: 01915-2013-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията”

  Доставка на твърди корици формат А4, А3 и размер 24,5/39 от хартия с висока устойчивост на стареене и голяма дълготрайност, съгласно БДС ISO 11800:2007. Изпълнителят трябва да осигури минимум три групи от по четири специалиста, които да извършат подвързването на томовете в Службите по вписванията към Агенция по вписванията. Изпълнителят трябва да осигури безвъзмездна гаранционна поддръжка на обекта на поръчката за срок от 36 месеца от момента на приключване на изпълнението на поръчката.

  Референтен номер: 00447-2013-0015
  Виж повече
 • гр. Ловеч

  “Анализ на морфологичния състав и количеството на отпадъка генериран на териториите на Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин“

  Изготвяне на морфологичен и количествен анализ на отпадъците, генерирани на териториите на Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин се извършва на основание чл.8, ал.6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 от 06.12.2013 г., обн. ДВ, бр.107 от 13.12.2013 г. Морфологичния анализ и количеството на битовите отпадъци се извършва съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. Изготвянето на анализа относно морфологичния състав и количеството на отпадъците е необходим с цел помагане на съответните общински органи при оценка на изпълнението на ангажиментите на страната по отношение на управление на отпадъците, произтичащи…

  Референтен номер: 00169-2014-0016
  Виж повече
 • гр. София

  “Невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София. Обектът на обществената поръчка включва следните обособени позиции: 1-ва…

  “Невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София. 4-ва обособена позиция: Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора

  Референтен номер: 02868-2014-0001
  Виж повече