3616 - 3620 от 4150 поръчки

 • гр. София

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на видео-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

  Виж повече
 • гр. Казанлък

  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък,…

  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.

  Референтен номер: 00119-2014-0014
  Виж повече
 • гр. София

  „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market, Лондон, Великобритания,…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market, Лондон, Великобритания, в периода 03-06 ноември 2014 година”

  Референтен номер: 01050-2014-0015
  Виж повече
 • гр. Етрополе

  Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ, при извършване на СМР по проект: "Рехабилитация на пътища и…

  Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ, при извършване на СМР по проект: "Рехабилитация на пътища и водопровод в населените места на Община Етрополе" - "Рехабилитация на Общински пътища: Етрополе - Бойковец и Малък Искър - Лопян". Договореното строителство включва всички видове СМР на база на одобрен проект и КСС. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.

  Референтен номер: 00099-2014-0008
  Виж повече
 • гр. София

  „Изготвяне на правен анализ на действащото законодателство, касаещо начина и реда за събиране на публични вземания”

  Поръчката да включва юридически консултации, отнасящи се до данъчно право. Правният анализ е необходимо да съдържа: реда на събиране на публични общински вземания, в кои случаи може да се възложи събирането им на частни съдебни изпълнители; необходими документи за образуване на изпълнително дело; дължими такси; преимущества и недостатъци на процедурата при образуване на изпълнителни дела от публични изпълнители и частни съдебни изпълнители.

  Референтен номер: 00087-2014-0123
  Виж повече