3621 - 3625 от 3896 поръчки

 • гр. Ловеч

  Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на Архивохранилище…

  „Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на Архивохранилище на ТП на НОИ-Ловеч, находящо се в гр.Тетевен, ул.“Вършец“ №30 и денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим и функции на администратор на помещения за отдих към Архивохранилището“.

  Референтен номер: 00145-2014-0081
  Виж повече
 • гр. Пещера

  ”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и…

  Изпълнението на договора за Обособена позиция №1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации», включва:1. Изработване на лого и рекламни клипове 1.1. Изработване на лого на туристически регион-1 бр.1.2 . Изработка на аудио клип: подготовка и съгласуване с Възложителя на сценарии, запис, анализ на записания материал, монтаж и изработка на висококачествен стерео рекламно-инофрмационен аудиоклип с продължителност от 30 секунди- 2 бр.1.3. Запис на промоционален видео филм клип: подготовка и съгласуване с Възложителя на сценарии, запис, анализ на записания материал, монтаж и изработка на цветен рекламно-инофрмационен видеоклип с продължителност от 30 минути-1…

  Референтен номер: 00184-2013-0015
  Виж повече
 • България

  Поддържане на сигнално-охранителна система на територията на ТП ДЛС "Борово" за срок от 36 месеца.

  Поддържане на сигнално-охранителна система на територията на ТП ДЛС "Борово" за срок от 36 месеца.

  Референтен номер: 02718-2014-0153
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Осигуряване на техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора”

  Обществената поръчка е за осигуряване на техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора на цялата територия на дейност на дружеството от лицензиран охранител. За целта следва във всички посочени обекти от Възложителя, в които няма закупена охранителна система, негова собственост, да бъде монтирана сигнално - охранителна система, собственост на изпълнителя, или да се използва наличната такава, за извършване на техническа охрана на обектите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загорa.

  Референтен номер: 00397-2014-0003
  Виж повече
 • гр. София

  "Организиране и провеждане на заключителна пресконференция" - по проект "Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",…

  Предмет на поръчката е организиране, провеждане и логистично обезпечаване на заключителна пресконференция по проект " Повишаване организационния капацитета на ИА ГИТ".

  Референтен номер: 00516-2014-0007
  Виж повече