3631 - 3635 от 3852 поръчки

 • гр. София

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

  Обектите за охрана са следните: I. Обособена позиция 1 – Охрана на Трамвайно депо “Красна поляна”, намиращо се на адрес: гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149; II. Обособена позиция 2 – Охрана на трамвайно депо “Банишора”, намиращо се на адрес: гр. София 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193; III. Обособена позиция 3 – Охрана на Трамвайно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528 , кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5; IV. Обособена позиция 4 – Охрана на тролейбусно Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528 , кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; V.…

  Референтен номер: 00203-2013-0034
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития,…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Осигуряване и организиране на настаняване в места за настаняване с категории 2, 3, 4 и 5 звезди и изхранване в заведения за хранене и развлечения с категории 1, 2, 3, 4 и 5 звезди. При изпълнение на поръчката трябва да се настаняват и изхранват участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и други събития, организирани от Община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити.

  Референтен номер: 00081-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Осигуряване на информация и публичност на проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив”

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по Проект BG06-103„Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент I „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

  Референтен номер: 00267-2014-0027
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебналитература, тематична развойна литература) и дейности по…

  Поръчката се финансира в рамките на проект Договор за за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: “Развитие на Човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ договор BG051PO001-4.3.04-0045 "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София"І. Описание на предмета на поръчката.Предметът на поръчката е Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии…

  Референтен номер: 00193-2013-0029
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията. Разработване на предложения за промени в нормативни и…

  Извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията; Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията; Провеждане на обучение на служителите; Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.

  Референтен номер: 00447-2014-0001
  Виж повече