3726 - 3730 от 3903 поръчки

 • гр. София

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните програми…

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните програми на Радио "България он ер"

  Виж повече
 • гр. София

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики радио-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните…

  „Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики радио-клипове за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г“ в регионалните програми на Радио "Фокус"

  Виж повече
 • гр. София

  "Осъществяване на процесуално представителство на министъра на регионалното развитие, в качеството му на заинтересована страна, по административни дела, образувани по…

  Във връзка с осъществяване на процесуално представителство на министъра на регионалното развитие в качеството му на заинтересована страна по до 300 (триста) административни дела образувани по подадени жалби против решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти за държавни нужди, в частта относно определените парични обезщетения за съответните недвижими имоти, е необходимо да бъдат сключени договори за правна помощ с адвокат Галя Рашкова Попова, с адв. No SAK 2111, вписана на 16.09.1992 год. в Софийска адвокатска колегия, със съдебен адрес гр. София, ул. „Лавеле“ No 16, етаж 1, офис 104 и адвокат Ненчо Пенчев Рангелов, с…

  Референтен номер: 00028-2014-0014
  Виж повече
 • България

  „Изготвяне на предварителна оценка на общински план за развитие”

  „Изготвяне на предварителна оценка на общински план за развитие”

  Референтен номер: 00426-2014-0011
  Виж повече
 • гр. София

  "Информация и публичност по проект "Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

  Договора включва в своя предмет следните дейности, а именно: публикувани статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта - 2 бр., отпечатана и разпространение на дипляна, описваща проекта и очакваните резултати по него - 300 бр, изработени химикалки със ситопечат и раздадени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4-110 бр., изработени нотпадове (брандирани), разделени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4 - 100 бр., изработени папки (брандирани) и раздадени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4 - 110 бр., проведена пресконференция за приключване на проекта…

  Референтен номер: 01118-2014-0001
  Виж повече