3741 - 3745 от 3903 поръчки

 • гр. Търговище

  „Денонощна въоръжена охрана на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище”.

  Денонощна въоръжена охрана на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище - на три обекта /с четири поста/."ВиК" ООД Търговище: I-ви обект - Пост №1 - находящ се на бул.”29-ти Януари” №3 /базиран на стопанския портал/; II-ри обект - Пост №2 - Микро филтрационна озонаторна станция /МФОС/ базиран на източния портал в района на МФОС; III-ти обект - ПСОВ, индустриална зона, Пост №3 - на входа на ПСОВ, Пост №4 - в югозападната част на площадката на ПСОВ.

  Референтен номер: 00856-2013-0008
  Виж повече
 • гр. София

  Предоставяне на юридически услуги във връзка с осъществяване дейността на дружеството – възложител. Предоставяне на устни и писмени становища по:…

  Предоставяне на юридически услуги във връзка с осъществяване дейността на дружеството – възложител. Предоставяне на устни и писмени становища по: трудовоправни въпроси (КТ и подзаконови актове), търговски отношения (ТЗ, ЗЗД и др.), медицинско право (Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и др. и съответните подзаконови актове), осигурително право (ЗЗО), НРД 2012 и други, които възникват във връзка с осъществяване дейността на Дружеството. Предоставяне на писмени и устни становища за ред за обжалване на административни актове, издавани от различни органи на Министерство на здравеопазването, НОИ и други държавни и…

  Референтен номер: 00486-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Правно-консултанско обслужване на НЕК ЕАД в различни сфери на правото, както и извършване на процесуално представителство пред съдилищата.

  Правно-консултанско обслужване на НЕК ЕАД в различни сфери на правото, както и извършване на процесуално представителство пред съдилищата.

  Референтен номер: 00026-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Организиране и провеждане на събития, графичен дизайн и отпечатване на финални продукти и рекламно-информационни материали за събития по проект „ИМАДЖИН…

  Обособена позиция ОП 1 – „Организиране и провеждане на събития по проект ”ИМАДЖИН – ниско енергийни градове”. Предвидените са следните дейности: Организиране и провеждане на тридневен международен семинар ИМАДЖИН в град Добрич – еднократно за 50 участника; Организиране и провеждане на еднодневен местен енергиен форум в град Добрич – двукратно за 50 участника.

  Референтен номер: 00383-2014-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „Предоставяне на процесуална защита по дела No С-141/14 и No С-145/14 по описа на Съда на Европейския съюз с предмет…

  Услугите, предмет на настоящата поръчка, включват изготвяне на проект на писмена защита, изготвяне на проект на дуплика, подготовка на позицията на Република България за открито заседание по делата, подпомагане на правителствения процесуален представител в открито заседание по посочените дела.

  Референтен номер: 00258-2014-0008
  Виж повече