3811 - 3815 от 3947 поръчки

 • гр. Разлог

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево; СТАДИОН в гр. Разлог и Многофункционална…

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево; СТАДИОН в гр. Разлог и Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня, община Разлог” за обособена позиция №2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на СТАДИОН в гр. Разлог, община Разлог”

  Референтен номер: 00914-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Разлог

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево; СТАДИОН в гр. Разлог и Многофункционална…

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево; СТАДИОН в гр. Разлог и Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня, община Разлог” за обособена позиция №3: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня, община Разлог"

  Референтен номер: 00914-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Петрич

  „Извършване на одит по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич"

  С настоящата процедура се цели избор на изпълнител за „Извършване на одит по проект “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” инвестиционният проект е одобрен за финаннсиране по ОП “ Околна среда 2007-2013 год.” по процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16.Обектът на поръчката е осъществяване на одитни услуги. Избраният одитор (Изпълнител) ще има задължението да извършва текущ и окончателен одит по време на изпълнение на проекта с цел неговото успешно реализиране.Следвайки най-добрите практики в областта, УО на ОПОС изисква одитът да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта. Предвидените договори за…

  Референтен номер: 00212-2013-0007
  Виж повече
 • гр. Русе

  Извършване на услуги по 2 обособени позиции както следва:1. Организиране на информационни събития, отпечатване на рекламни материали2. Извършване на дейности…

  1. Обособена позиция 1 - Организиране на две информационни събития за местните и национални медии- за старта и завършването на дейностите по проект ESF-1110-07-13006 "Професионална квалификация и мотивация за трудова реализацция"; отпечатване на 500 броя брошури, 2 броя информационни табели и разработване на интернет страница с отличителните знаци на проекта, ЕСФ и ЕС.2. по Обособена позиция 2 - Изработване и монтаж на единични легла с матраци за ученическо общежитие, броя 20Изработване и монтаж на секционни шкафове, 1700/400/800, броя 5Изработване и монтаж на гардероб, 1700/600/1000, броя 5Изработване и монтаж на кухненски маси, 720/1000/1000 мм, броя 5Изработване и монтаж на нощни шкафчета,…

  Референтен номер: 01465-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Несебър

  Избор на изпълнител за охрана по две обособени позиции:Обособена позиция №1: Физическа охрана на КПП 1 вход и изход, до…

  По време на туристическият сезон-2014г. и 2015г от месец април се променя организацията на движение в гр.Несебър - стара част, като се допускат само автомобили снабдени с пропуск. В тази е връзка е необходима физическа охрана на КПП 1 вход и изход, до паркинг „Север-голям” и КПП 2 - изход до портата намиращи се в Несебър - стар град.

  Референтен номер: 00126-2014-0008
  Виж повече