3841 - 3845 от 3903 поръчки

 • гр. Монтана

  "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана"

  Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана, срещу възнаграждение/комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират суми за ВиК услуги от потребителите, от името на възложителя, които превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите са обособени /5 / пет отделни позиции. Настоящата информация за сключен договор е за обявената Първа обособена позиция.

  Референтен номер: 00567-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Разград

  “ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”

  1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана в административна сграда в гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора в рамките на работното време на Възложителя (8:00 – 17:00) часа.2. Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана на територията на експлоатационен район Разград в гр. Разград, ул. „Свети Климент” №100, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора и автомобили и осъществяване на обход на територията на експлоатационния район. 3. Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана на територията на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Попово, изразяваща се…

  Референтен номер: 00459-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Велинград

  "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, вкючваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ДГС "Алабак"

  "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, вкючваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ДГС "Алабак"

  Референтен номер: 02718-2014-0040
  Виж повече
 • гр. Берковица

  Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица

  Референтен номер: 00017-2013-0019
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на…

  Изпълнение на мерки за информация и публичност, включващи: Дейност 1-Пресконференции,общо 3бр.:Начална пресконф. – 1 бр.,Пресконф. за отчитане на напредъка по проекта – 1 бр.,Заключ. пресконф.– 1 бр.;Дейност 2. Публикации в медиите-общо 4 бр.;Дейност 3. Репортажи – 2бр.Всеки от репортажите следва да е с продължителност не по-малка от 5 минути. ;Дейност 4. Изготвяне на рекламни материали: Брошури/1000 бр./- Формат – А5,8 стр.,хартия мин, 130 g/m2, гланцирана, пълноцветен двустр, печат;Рол банер/1бр./- ролков банер с размери 85/200 см.,едностранен, материал – винил, 4+0 цвята;Дипляни/1000бр./- - формат мин. А3, хартия мин. 130 g/m2, гланцирана, пълноцветен двустранен печат,бр. на сгъванията, респ. бр. на секциите за поднасяне…

  Референтен номер: 00339-2013-0044
  Виж повече