3891 - 3895 от 3947 поръчки

 • гр. София

  „Изпълнение на задължителни мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране…

  „Изпълнение на задължителни мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, съгласно раздел IV от Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ Конкретните задачи, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, при изпълнението на проекта за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включват: 1) Изработване и разпространение на рекламно-информационни материали; 2) Изработване на информационни табели на български и английски…

  Референтен номер: 00087-2013-0137
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "ж.к. „Райна Княгиня”, бл. 18, гр. Ямбол" . Охраната на обекта се осъществява за всички апартаменти,…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "парк „Боровец”, гр. Ямбол". Охраната на обекта се осъществява на цялата територия на обекта дванадесет часа…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "ж.к. „Бенковски”, гр. Ямбол". Охраната на обекта се осъществява на цялата територия на обекта двадесет и…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече
 • гр. Вълчи дол

  "Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект"Промоционална кампания на продукти…

  "Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект"Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол"

  Референтен номер: 00160-2013-0012
  Виж повече