3926 - 3930 от 4150 поръчки

 • гр. Карнобат

  „Организиране на иновативно културно събитие по проект: „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие „Да съживим традициите в Карнобат”.

  Предмет на договора е организиране на иновативно културно събитие по проект: „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие „Да съживим традициите в Карнобат”.

  Референтен номер: 00190-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Върбица

  „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”.Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява ръководство и контрол по време на изпълнение на всички дейности по проекта с цел осигуряване на доброто му административно, финансово и техническо обслужване в цялостния процес на управление, подпомагайки община Върбица, в качеството й на бенефициент по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, финансиран Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство, правилата на…

  Референтен номер: 00965-2014-0004
  Виж повече
 • гр. Мъглиж

  „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от…

  „Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж“, включваща следните под-дейности:1. Разработване, приемане от Общински съвет Мъглиж и въвеждане в общинската администрация правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж, и 2. Организиране на работен панел за обсъждане на въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж – за 20 служители за 1 ден.

  Референтен номер: 01073-2013-0009
  Виж повече
 • гр. София

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

  Обектите за охрана са следните: I. Обособена позиция 1 – Охрана на Трамвайно депо “Красна поляна”, намиращо се на адрес: гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149; II. Обособена позиция 2 – Охрана на трамвайно депо “Банишора”, намиращо се на адрес: гр. София 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193; III. Обособена позиция 3 – Охрана на Трамвайно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528 , кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5; IV. Обособена позиция 4 – Охрана на тролейбусно Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528 , кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; V.…

  Референтен номер: 00203-2013-0034
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития,…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Осигуряване и организиране на настаняване в места за настаняване с категории 2, 3, 4 и 5 звезди и изхранване в заведения за хранене и развлечения с категории 1, 2, 3, 4 и 5 звезди. При изпълнение на поръчката трябва да се настаняват и изхранват участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и други събития, организирани от Община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити.

  Референтен номер: 00081-2014-0006
  Виж повече