4056 - 4060 от 4121 поръчки

 • гр. София

  Процесуална защита на Столична община по предявен против нея арбитражен иск от "Инекон Груп" а.с., произтичащ от Договор №РД-56-260/21.02.2006г. за…

  Процесуална защита на Столична община по предявен против нея арбитражен иск от "Инекон Груп" а.с., произтичащ от Договор №РД-56-260/21.02.2006г. за модернизация на 18 бр. български трамваи.

  Референтен номер: 00087-2014-0034
  Виж повече
 • гр. София

  „Изработване и доставка на печатни, информационни и рекламни материали, изработване и публикуване в национални и регионални печатни издания на рекламни…

  Във връзка с реализацията на проекти по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси" е необходимо да се осигури публичност на дейностите попроектите, със следния предмет: „Изработване и доставка напечатни, информационни и рекламни материали, изработване ипубликуване в национални и регионални печатни издания на рекламниобяви, изработване и излъчване на клипове в национални и регионалнимедии за нуждите на Агенция по заетостта във връзка с реализиранетона проекти по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”, по обособени позиции

  Референтен номер: 00311-2012-0033
  Виж повече
 • гр. Видин

  „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „ Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и…

  „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „ Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България“. Предметът на тази процедура включва следните дейности: Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В съответствие с насоките за информация и публичност на проекти финансирани по ОП „Околна среда 2007 - 2013" и с оглед осигуряване на максимално популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на…

  Референтен номер: 00051-2013-0033
  Виж повече
 • гр. Монтана

  "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана"

  Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана, срещу възнаграждение/комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират суми за ВиК услуги от потребителите, от името на възложителя, които превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите са обособени /5 / пет отделни позиции. Настоящата информация за сключен договор е за обявената Първа обособена позиция.

  Референтен номер: 00567-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Разград

  “ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”

  1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана в административна сграда в гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора в рамките на работното време на Възложителя (8:00 – 17:00) часа.2. Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана на територията на експлоатационен район Разград в гр. Разград, ул. „Свети Климент” №100, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора и автомобили и осъществяване на обход на територията на експлоатационния район. 3. Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана на територията на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Попово, изразяваща се…

  Референтен номер: 00459-2014-0001
  Виж повече