×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 7944 поръчки

 • България 240 000 (

  Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура BRAUN с включени труд и резервни части за нуждите на ВМА

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура BRAUN с включени труд и резервни части за нуждите на ВМА”.
  Услугите по абонаментната поддръжка на медицинската апаратура включват:
  Извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура два пъти за 1 година, четири пъти за 2 години или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя;
  Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинската апаратура;
  Ежемесечни проверки работоспособността на всеки един апарат;
  Извършване на ремонт с подмяна на нови, оригинални, нерециклирани резервни части, при необходимост;
  Извършване на настройки, калибровки, тестове на медицинската апаратура
  Софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на медицинската апаратура

  Референтен номер: 00085-2020-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 2 131 919 BGN

  Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и…

  Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, състоящи се в приемане от офисите на възложителя и доставянето до трети лица на територията на Република България, страни от Европейски съюз и страни извън Европейски съюз на пощенски пратки с различен обем и тегло, както и допълнителни услуги, част от универсалната пощенска услуга „Известие за доставка“ и „Препоръка“
  Прогнозно количество пратки за срока на действие на договорите, включително опциите: „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД - 6 643 600 бр. пратки; „Електроразпределение Юг“ ЕАД - 1…

  Референтен номер: 00922-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0 (

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Плевен, включително доставка и монтаж на резервни части.

  Предметът на обществената поръчка е следгаранционното сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Плевен, включително доставка и монтаж на резервни части.

  Референтен номер: 00207-2020-0035
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 550 032 (

  „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните…

  Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД съгласно „Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” за двугодишен период 2019/2020г.” – Приложение към документацията за участие.
  Услугата включва ремонт и технически преглед на 48 броя електрически винтови крикове с товароподемност 25 тона, разположени в поделенията на Възложителя съгласно Списък на поделенията на „БДЖ-Пътнически…

  Референтен номер: 01605-2019-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 295 054 BGN

  Услуги по текуща поддръжка на турбина - Alstom Turbine type:DKY-2 N41B и прилежащото и турбинно оборудване на територията на ТЕЦ…

  Предметът на поръчката е: Услуги по текуща поддръжка на турбина - Alstom Turbine type:DKY-2 N41B и прилежащото и турбинно оборудване на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1. Текущата поддръжка и ремонт включва, но не се ограничава със следните дейности: Ремонтни дейности по цилиндър високо налягане (ЦВН): Ремонтни дейности по цилиндър средно налягане (ЦСН); Ремонтни дейности по цилиндър ниско налягане (ЦНН); Регулираща система; Ресиверен тръбопровод; Основни лагери 1, 2, 3, 4, 5, и 6; Маслоуплътняващи лагери 1 и 2; Система смазващо масло; Система уплътняващо масло; Кондензатор по водна и парна страна; Центробежни едностъпални, многостъпални вертикални и хоризонтални помпи.…

  Референтен номер: 05242-2020-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече