×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 6213 поръчки

 • България 0 (

  „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП „ДГС Якоруда”

  С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, на който да бъде възложено услуги по демонтаж, монтаж, балансиране и ремонт на гуми и джанти за МПС, собственост на Възложителя.

  Референтен номер: 02724-2018-0051
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 22 500 (

  Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

  Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.
  Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр; Тойота Хайлукс - 2 бр. Услугата включва: І.Техническо обслужване на МПС 1. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите., 2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка; ІІ.Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние; ІІІ.Доставка на резервни…

  Референтен номер: 02709-2018-0049
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 2 000 BGN

  „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП ДЛС „Осогово””

  Поръчката включва - демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта
  - изправяне на джанта /вкл. демонтаж, монтаж и баланс/
  - лепене на гума /вкл. демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта/
  - смяна на вентил/вкл. демонтаж, монтаж и баланс на гума с джанта
  и/или други дейности
  на 12 броя МПС, собственост на Възложителя съгласно Списък на МПС – Таблица №1, който е приложение към документацията
  по заявка на възложителя. Пълният обхват, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Част II - Техническа спецификация, от документацията.

  Референтен номер: 02724-2018-0075
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Габрово 60 000 (

  „Ежедневно приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет –…

  В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на храната да се извършва ежедневно – всеки работен ден, а доставянето й един път дневно - на обяд и един път дневно - вечер, при спазване указанията и изискванията на Възложителя, изложени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00574-2018-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 28 000 BGN

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи…

  Дейностите заложени в предмета на поръчката следва да се извършват в сервизната база на изпълнителя-собствена или наета. Поръчката включва следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи, наричани за краткост „Материали“, на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 т, обслужващи ТП «ДГС Добринище», по заявка на възложителя. Прогнозните видове сервизни дейности и обслужвания за автопарка на ТП са посочени в таблица "А"-приложение 1, част от документацията. Ремонтните дейности по автомобилите ще бъдат извършвани при възникнала необходимост, чрез попълване…

  Референтен номер: 02724-2018-0067
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече