×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 6484 поръчки

 • България 200 000 (

  Сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

  „Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, Сернизното обслужавне и текущите ремонти обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност както и основни и текущи ремонти по всички системи и части на МПС, с изключение на автотенекиджийски услуги; Доставката на резервни части е извън предмета на поръчката.

  Референтен номер: 00325-2018-0020
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Габрово 0 (

  „Ежедневно приготвяне на храна за домашен социален патронаж, гр. Габрово“

  Предметът на настоящата поръчка е Ежедневно приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж, гр. Габрово.
  Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническите спецификации.

  Референтен номер: 00038-2018-0050
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 232 500 BGN

  „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“.

  „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ежедневна доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе, в работни дни.
  Дневно храната да е от супа – 300 гр., основно ястие – 300 гр., по предварителна заявка с примерно меню, кисело мляко – 160 гр. и хляб – 420 гр.
  Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.

  Референтен номер: 00099-2018-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 74 700 BGN

  „Осигуряване на диетично хранене в столовите трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

  „Осигуряване на диетично хранене в столовите трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

  Референтен номер: 01770-2018-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0 (

  Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- София област, включително доставка и монтаж на резервни…

  Предмет на поръчката: е избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- София област, включително доставка и монтаж на резервни части“.
  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности: следгаранционно сервизно обслужване и поддръжка, профилактика, ремонт и отстраняване на технически повреди, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи на климатична техника /23 броя климатици в офис помещения и 2 броя климатици в сървърни помещения в РЗОК- София област/.

  Референтен номер: 00207-2018-0109
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече