×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 6739 поръчки

 • България 0 (

  Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "НКБ" ЕАД

  Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "НКБ" ЕАД

  Референтен номер: 00067-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 400 000 (

  Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на ултрафилтрационна мембрана в Станция за Регенериране на Отпадъчни Води (СРОВ) в…

  „Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на ултрафилтрационна мембрана в Станция за Регенериране на Отпадъчни Води (СРОВ) в завод за МБТ“

  Референтен номер: 00087-2017-0131
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 500 000 BGN

  Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за…

  Предметът на поръчката е предоставянето на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана. Прогнозното количество за срока на договора е 15 000 MWh. Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

  Референтен номер: 00567-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 16 200 (

  „Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение“3132323232323232323232323232323232323232111111111111111111112

  „Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение“

  Референтен номер: 04486-2018-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България

  Извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива серия 44000 и 45000 ... Продължава в Раздел VІ.3 Допълнителна информация

  Извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива серия 44000 и 45000 собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за тригодишен период, по 10 броя за едногодишен период и извършване на планова техническа поддръжка до достигане на 225 000 км. пробег след извършен капитален ремонт на електрическите локомотиви серии 44, съгласно между ремонтните пробези посочени в предписание ПП_ПЛС100/18 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД (Технически преглед (ТП) - на 15 000 км и Малък периодичен ремонт (МПР) – на 75 000 км), с прогнозен обем за 30 –те електрически локомотива, 360 броя - Технически прегледи (ТП) и 60 броя…

  Референтен номер: 01605-2018-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече