×

Филтри:

Сектор: Други услуги

7116 - 7116 от 7116 поръчки

 • гр. София

  "Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо" за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

  Извършване на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; гладене на изпрано болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане,с транспорт на изпълнителя от и до болницата. Количеството на сухото пране е около 120 000 кг годишно. Предаването и приемането на прането става по схема, посочена от възложителя в документацията за участие.

  Референтен номер: 00360-2013-0022
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече