×

Филтри:

Сектор: Други услуги

3826 - 3830 от 8011 поръчки

 • България 0  

  АБОНАМЕНТНО И ИЗВЪНАБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА В СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД

  Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на: апаратура за лаборатории, наркозна и дихателна апаратура, рентгенова апаратура, стерилизационна апаратура и друга медицинска апаратура, описана подробно в документацията за участие.

  Референтен номер: 00870-2016-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0  

  Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян

  „Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян“

  Референтен номер: 02709-2017-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0  

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части

  Следгаранционното сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, включва:
  - Извършване на диагностика и отстраняване на технически неизправности и компоненти.
  - Доставка и монтаж на резервни части.
  - Профилактика и почистване.

  Референтен номер: 12-00-52
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0  

  Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ТП на НОИ-Перник

  Предмета на поръчката включва предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Чез Разпределение България" АД за нуждите на ТП на НОИ - Перник за срок от 4 (четири) години.

  Референтен номер: 1029-13-1285
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0  

  Пране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал за нуждите на МИ-МВР гр. София

  Извършване на услуга по изпиране на болнично, постелъчно и работно облекло за медицински персонал за нуждите на ЦКБ на МИ-МВР

  Референтен номер: 00023-2017-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече