×

Филтри:

Сектор: Други услуги

3826 - 3830 от 7595 поръчки

 • България 3 750 (

  „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

  Поръчката касае абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, обособени в 52 позиции, подробно описани в ценовата оферта (Приложение №1), неразделна част от поканата за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП участниците може да подават оферта за една, няколко или за всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00178-2016-0021
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България

  Оптимизиране потоците на ИВП /изнесен въздухо подгревател / на блок 3

  Оптимизиране потоците на ИВП /изнесен въздухо подгревател / на блок 3

  Референтен номер: 00015-2016-0039
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 7 450 BGN

  Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни части и консумативи…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е извънгаранционно сервизно обслужване на апаратурата за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол в Изпълнителната агенция по околна среда и включва следните дейности:
  1) Извършване на профилактика;
  2) Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите;
  3) Монтаж и демонтаж на работеща и резервна апаратура по заявка на възложителя
  4) Доставка на консумативи и части за подмяна.

  Референтен номер: 00740-2016-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. София

  Сключване на рамково/и споразумение/я, за срок от 84 (осемдесет и четири) месеца, за изпълнение на две самостоятелно обособени позиции, описани…

  Рамково/и споразумение/я, за срок от 84 месеца, за изпълнение на две самостоятелно обособени позиции, описани в т.1 и 2:- 1. Позиция 1 - Сключване на Рамково споразумение, за „Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолети AS 532 AL “COUGAR”, което включва изпълнение на следното: 1.1. Срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час ИЛП да осигурява:(а) Доставка на резервни части и консумативи, за вертолетите и системите им. Актуализация на експлоатационната техническа документация. Доставка на програми за еднократни или периодични мероприятия и задължителни бюлетини;(б) Доставка на агрегати, възли, блокове и детайли от вертолета и комплектуващите ги системи, нуждаещи се от ремонт…

  Референтен номер: 00164-2012-0028
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 0  

  услуга по доставка на хранителни продукти

  Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши: Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район "Изгрев"

  Референтен номер: 01256-2016-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече