×

Филтри:

Сектор: Енергетика

1 - 5 от 5671 поръчки

 • България 6 927 (

  Доставка на горива за отопление (черни въглища и/илибукови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията…

  Доставка на горива за отопление за нуждите на териториалните структури на АСП на територията област Видин за отоплителен сезон 2018/2019 г., както следва: РДСП - Видин - 1000 л. газьол, ДСП - Димово - 3000 л газьол, еднократно, ИРМ - Чупрене - 15 куб. м букови дърва, ИРМ - Арчар - 7 куб. м букови дърва и ИРМ - Макреш - 7 куб. м букови дърва еднократно.

  Референтен номер: 00496-2018-0114
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 252 500 BGN

  "Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"

  Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за три години, считано от датата на влизане в сила на договора.

  Референтен номер: 05397-2018-0026
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 145 373 BGN

  „Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово,…

  „Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - “ВиК - Сливен” ООД и изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от изпарителни езера на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ – “ВиК - Сливен”ООД”, по две обособени позиции
  Услугата се заявява от Възложителя, като превантивно действие, с цел запазване нивото на инфилтратните води в ретензионния басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол и в изпарителните езера на закрито Депо за неопасни отпадъци, с.Сотиря…

  Референтен номер: 00118-2018-0028
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 108 333 BGN

  "Доставка на природен газ за хотел "Олимп и ПС "Боровец", к.к. Боровец "

  Доставка на минимални годишни количества природен газ, договорени по спецификация за съответната година, за нуждите на хотел "Олимп" и ПС "Боровец", к.к. Боровец, за 24 месеца.

  Референтен номер: 00515-2018-0014
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 8 333 BGN

  Доставка на природен газ за нуждите на Военен клуб Пазарджик

  Доставка на минимални количества природен газ, договорени по спецификация за съответната година, за нуждите на Военен клуб Пазарджик за срок от 24 месеца.

  Референтен номер: 00515-2018-0031
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече