×

Филтри:

Сектор: Енергетика

6356 - 6358 от 6358 поръчки

 • България

  Договаряне без обявление с посредничество на борсов посредник за сключване на борсова сделка за доставка на горива.

  Договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничество на членове на Софийска стокова борса АД

  Референтен номер: 02716-2014-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на природен газ до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.

  Доставка на природен газ до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария.

  Референтен номер: 02443-2013-0059
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи“ - МЕР Стара Загора

  Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за обекти ползвани от МЕР Стара Загора и МЕПР Сливен, както следва: МЕР Стара Загора - Административна сграда - гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 89, етаж 5-ти и 6-ти; Стопански двор - гр. Стара Загора, ул. „Ел.подстанция” № 1; Автоработилница - гр. Стара Загора – кв.Индустриален; подстанция АТЗ 110 kV- гр.Стара Загора, ул."Хрищенско шосе"; Почивна станция - с.Старозагорски бани, обл.Стара Загора; подстанция "Самара" - гр.Стара Загора, ул."3 чучура ВЕЦ" №2; МЕПР Сливен - Офис - гр.Сливен, кв."Индустриален"; Административна сграда етаж 2 - гр.Сливен, кв.Индустриален; Ремонт подстанции - гр.Сливен, кв.Индустриален;…

  Референтен номер: 01379-2014-0040
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече