1 - 5 от 2842 поръчки

 • България 5 226 BGN

  „Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по шест обособени позиции:

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за социални услуги в Община Твърдица по обособени позиции, за срок от 18 (осемнадесет месеца), считано от датата на подписване на съответните договори.

  Референтен номер: 00057-2019-0003
  Виж повече
 • България 2 726 (

  „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Дейност „Хранителен комплекс“ по обособени позиции”

  При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се доставят мляко и млечни продукти,месо, месни продукти и полуфабрикати,риба и рибни продукти,яйца и яйчни продукти,масла и мазнини,зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и кореноплодни,варива,зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали,плодове-пресни,замразени, изсушени, консервирани под формата на конфитюри и компоти,„ядкови плодове и маслодайни семена", захар, захарни изделия и мед,подправки-пресни, изсушени и какао,други храни,„готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“ за нуждите на дейност „Хранителен комплекс“. При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията…

  Референтен номер:
  Сектори:
  Хранителни продукти, напитки и тютюн Виж повече
 • гр. Силистра 0 (

  Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

  Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – хранителни продукти, осъществявани чрез покупка, като: месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, яйца, плодове и зеленчуци в натурален, консервиран и замразени вид, подправки, пакетирани стоки, хляб и хлебни изделия.
  Пълното описание на хранителните продукти и техните количества, необходими на Възложителя и нормативните изисквания към тях са описани в Технически спецификации и Количествени сметки по позиции, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 00030-2019-0036
  Виж повече
 • България 140 000 (

  Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал

  Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене за пациенти и персонал на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, за период от 12 месеца, съгласно приложената техническа спецификация. Поръчката е за приблизително 60 500 хранодни годишно, от които 33 500 хранодни за пациентите на болницата и 27 000 хранодни за дежурен персонал.

  Референтен номер: 00243-2019-0004
  Виж повече
 • България 83 804 BGN

  Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София и УСБ -…

  Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на УАСГ - София и УСБ - Семково по предварителни седмични заявки и по обособени позиции, както следва: за сектор "Студентски столове" по обособени позиции: 1. Месо и месни продукти; 2. Пилета, пилешки продукти и риба; 3. Мляко и млечни продукти; 4. Бакалски стоки, подправки и други пакетирани продукти; 5. Хляб и хлебни изделия; 6. Зеленчукови консерви ; 7. Пресни и замразени зеленчуци; плодове ; 8. Сладкарски изделия ; 9. Захални изделия; 10.Безалкохолни напитки, натурални сокове, минерална вода и бира; 11. Консерви - месни и рибни и за УСБ - Семково:
  по обособени…

  Референтен номер: 00859-2019-0003
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg