1 - 5 от 2548 поръчки

 • България 23 080 (

  „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ – Кърджали“.

  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали.

  Референтен номер: 00556-2018-0002
  Виж повече
 • България 383 877 (

  „Доставка чрез покупка на хр. продукти за приготвяне на храна за деца от неорганизирания контингент–деца в детските кухни и организирания…

  Предметът на поръчката е „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските кухни и организирания контингент – деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции”, както следва: Об.поз.№1: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските кухни и организирания контингент, деца посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на Община Варна”; Об.поз.№2: „Доставка на плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под…

  Референтен номер: 00081-2018-0086
  Виж повече
 • България 8 500 (

  Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.

  Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2019 г., по об. поз.:ОП-1: Доставка на хляб;ОП- 2: Доставка на плодове и зеленчуци;ОП- 3: Доставка на пилешко месо и яйца;ОП- 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси;ОП- 5: Доставка на бакалски стоки;ОП- 6: Доставка на мляко и млечни продукти;
  ОП- 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.;ОП- 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти;-Прогнозното количество и обем на всяка отделна об. позиция за периода на договора са подробно описани в т.II.Техн.спец., от док.за участие и Раздел…

  Референтен номер: 00566-2018-0010
  Виж повече
 • България 30 000 (

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и домове за социални услуги в Община Ардино”

  Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и домове за социални услуги намиращи се на територията на Община Ардино. Доставката на хранителни продукти се извършва по предварителна заявка от възложителя.

  Референтен номер: 00532-2018-0027
  Виж повече
 • България 8 546 226 (

  "Ежедневно приготвяне и доставка на храна в общински детски градини към Община Варна за деца на възраст от 2 до…

  Ежедневно приготвяне и доставка на храна в общински детски градини към Община Варна за деца на възраст от 2 до 7г. в целодневни групи, деца на възраст от 2 до 7г. със специфичен хранителен режим /безглутенова и безказеинова диета/ и подкрепителна закуска в подготвителните групи към детските градини.

  Виж повече