1 - 5 от 2652 поръчки

 • България 7 850 (

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГРАД СЕВЛИЕВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Обществената поръчка предвижда доставката на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънце”, гр. Севлиево след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количество, за срок от 24 месеца. Обществената поръчка е по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб” Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 3 „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци –пресни, сушени и замразени” Обособена позиция № 5 „Разни хранителни продукти“ Обособена позиция № 6 „Плодови и зеленчукови консерви”

  Референтен номер: 04753-2019-0001
  Виж повече
 • България 49 604 BGN

  “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 81…

  Доставка на плод, мляко и/или млечни произведения и закуски за нуждите на учениците от първи до четвърти клас на училището. Обемът на доставките на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Включва се изхранването на приблизително 659 ученика за приблизително 160 учебни дни. Възложителят запазва правото си да иска от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците.
  Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Постановление № 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне…

  Референтен номер: 04082-2018-0001
  Виж повече
 • България 543 288 BGN

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хран. продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при МУ “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна по единадесет обос. поз-ии, съгл. техн. спец-я (Прил. №1).
  Място на изп-е на поръчката: гр. Варна, ул. "Петър Райчев" №35 - студентски стол.
  Поръчката включва 11 обос. поз-ии: ОП № 1 Хляб, тестени продукти и храни на зърнена основа; ОП № 2 Месо, месни продукти и колбаси; ОП № 3 Риба и рибни продукти; ОП № 4 Мляко и млечни продукти; ОП № 5 Пресни яйца; ОП № 6 Пресни плодове и зеленчуци; ОП №…

  Референтен номер: 00983-2018-0036
  Виж повече
 • България 180 000 BGN

  „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ…

  Предметът на поръчката е „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”
  Доставките на хранителните продукти и изделия ще са периодични по предварителна заявка и ще се извършва до франко складовете на кухните на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник, които се намират на адреси:
  • ДСП Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Ген. Ганецки” № 2
  • ДСП Садовец на адрес: с. Садовец, Община Долни Дъбник, ул. „Стефан Караджа” № 14.
  Доставката на хляба ще се извършва ежедневно.

  Референтен номер: 01071-2018-0008
  Виж повече
 • България 302 690 BGN

  Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

  Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

  Референтен номер: 00895-2018-0006
  Виж повече