3081 - 3082 от 3082 поръчки

 • гр. София

  „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ОДЗ) № 91 „Слънчев кът” на територията на Столична община – район…

  Периодична доставка на хранителни продукти за обединеното детско заведение по заявка с посочен асортимент, направена от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице и доставена в точен ден и час на административен адрес: ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 91 „Слънчев кът” на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Подуяне” - гр. София, ж-к ”Левски”, зона-Г, до блок № 7

  Референтен номер: 02696-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Шабла

  „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, целодневна детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Шабла“

  „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, целодневна детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Шабла“ с консумирани количества на стойност 181150.00 лева.

  Референтен номер: 00997-2013-0006
  Виж повече