2776 - 2780 от 2780 поръчки

 • гр. София

  „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение № 72 – район „Студентски” – Столична община, гр. София - 1756,…

  Доставка на хранителни продукти: 1-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба, зърнени произведения, захарни изделия, подпраки и др.; 2-ра обособена позиция: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови плодови консерви и напитки - очаквана стойност до 127 хил.лв.

  Референтен номер: 04390-2013-0001
  Виж повече
 • гр. София

  "Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД -…

  "Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни"

  Референтен номер: 01162-2013-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ОДЗ) № 74 „Дъга” на територията на Столична община – район „Подуяне”

  Периодична доставка на хранителни продукти за обединеното детско заведение по заявка с посочен асортимент, направена от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице и доставена в точен ден и час на административен адрес: ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 74 „Дъга” на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Подуяне” - гр. София, ж-к ”Суха река”, ул. "Захари Петров" № 1

  Референтен номер: 02692-2013-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ОДЗ) № 91 „Слънчев кът” на територията на Столична община – район…

  Периодична доставка на хранителни продукти за обединеното детско заведение по заявка с посочен асортимент, направена от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице и доставена в точен ден и час на административен адрес: ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 91 „Слънчев кът” на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Подуяне” - гр. София, ж-к ”Левски”, зона-Г, до блок № 7

  Референтен номер: 02696-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Шабла

  „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, целодневна детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Шабла“

  „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, целодневна детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Шабла“ с консумирани количества на стойност 181150.00 лева.

  Референтен номер: 00997-2013-0006
  Виж повече