6 - 10 от 2755 поръчки

 • България 385 905 BGN

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“

  Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“,включваща
  хранителни продукти подробно описани със съответните количества в Документацията и в Техническата спецификация

  Референтен номер: 00056-2019-0007
  Виж повече
 • България 13 914 BGN

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян“ ..продължава в Раздел II.1.4…

  ..продължава от Раздел II.1.1.... със следните обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Месо и месни хранителни продукти – пилешко, пуешко, заешко месо и риба 4. Месо и месни хранителни продукти –телешко, свинско месо и агнешко месо 5. Яйца 6. Пресни плодове и зеленчуци 7. Плодове и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”
  Целта на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на различни хранителни продукти, които са подробно посочени в Техническа спецификация към настоящата обществена поръчка.
  Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани организми (ГМО), съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б,…

  Референтен номер: 00151-2019-0002
  Виж повече
 • България 213 247 BGN

  Доставка на хран. продукти за обектите на Соц.патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, гр.Китен, с.Я. поляна, ДВФУ…

  Предмет на настоящата поръчката е доставката чрез покупка на хран.продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с. Ясна поляна, ДВФУ с. Ясна поляна, ДГ с. Веселие и ДГ с. Ново Паничарево по 12(дванадесет) броя обособени позиции. Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за срока на договора, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули,включени в приложението към ценовото предложение, в случай на промяна…

  Референтен номер: 00872-2019-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на…

  Предметът на обществената поръчка е периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на: 1. Детски градини: ДГ Кочан, ДГ Ваклиново, ДГ Вълкосел, ДГ Туховища, ДГ Плетена, ДГ Осина, ДГ Жижево, ДГ Слащен, ДГ Крибул, ДГ Фъргово, ДГ Боголин, ДГ Долен, ДГ Годешево, ДГ Сатовча. 2. Детски ясли: Детска ясла Кочан, Детска ясла Ваклиново, Детска ясла Вълкосел и Детска ясла Плетена. 3. Домашни социални патронажи в селата Кочан, Сатовча и Слащен, община Сатовча.

  Референтен номер: 00637-2019-0001
  Виж повече
 • България 137 960 BGN

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на структурите на община Каспичан

  Обществената поръчка с обект „доставка” и предмет – “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП в гр. Каспичан, ДЦВХУ – с. Кюлевча, ДГ “Снежанка” в гр. Каспичан, ДГ „Детелина” в гр. Плиска, ДГ “Радост” в с.Каспичан, ДГ „Ален мак” в с. Марково, ДГ „Червена шапчица” в с. Косово, и ДГ „Червена шапчица” в с. Златна нива” , по две обособени позиции

  Референтен номер: 00261-2019-0004
  Виж повече