1356 - 1360 от 2842 поръчки

 • гр. Кърджали

  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали.

  Открита процедура за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали.

  Референтен номер: 00848-2016-0003
  Виж повече
 • България 66 033 (

  Доставки на хранителни продукти

  Периодични доставки на хранителни продукти съгласно прогнозно-количествената спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя

  Референтен номер: 00468-2016-0006
  Виж повече
 • България 0 (

  “Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни…

  доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на дг, дя, ОП"СП" и ОП"СИОР"

  Референтен номер: 00794-2016-0009
  Виж повече
 • България 26 200 BGN

  «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област.

  Референтен номер: 12-00-715
  Виж повече
 • България 0  

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни…

  Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти, посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хлебни, млечни, месни изделия, пакетирани храни, пресни плодове и зеленчуци, подправки, захарни изделия, консервирани плодове и консервирани зеленчуци и други за нуждите на детските заведения /детски градини и детска ясла/ на територията на Община Свиленград. Брой артикули - 227 броя.

  Референтен номер: 00040-2016-0021
  Виж повече