1356 - 1360 от 2755 поръчки

 • гр. София

  "Доставка на готова и суха храна за арести", по обособени позиции

  Обществената поръчка включва следните петнадесет обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Благоевград“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Разлог“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Сандански“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Видин“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Габрово“; Обособена позиция № 6 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кърджали“; Обособена позиция № 7 - „Доставка на готова и…

  Референтен номер: 02030-2016-0007
  Виж повече
 • България 219 929 BGN

  Доставка на хранителните продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай", по 10 обособени позиции

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Масла и мазнини; Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №5: Яйца; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или…

  Референтен номер: 00646-2016-0004
  Виж повече
 • България 16 798 BGN

  Доставка на хранителни продукти през 2016-2017 г. по обособени позиции, за нуждите на ДПБ гр. Ловеч

  Доставка на хранителни продукти през 2016-2017 г. по обособени позиции, за нуждите на ДПБ гр. Ловеч, със следните прогнозни стойности: Позиция 1 Бакалски стоки-17694.00 лв. без ДДС; Позиция 2- Мляко и млечни продукти - 8985.00 лв. без ДДСДоставка на хранителни продукти през 2016-2017 г. по обособени позиции, за нуждите на ДПБ гр. Ловеч, със следните прогнозни стойности: Позиция 1- Бакалски стоки- 17 694.00 лв. без ДДС.; 2.Позиция №2- Мляко и млечни продукти- 8 985.00 лв. без ДДС.; 3.Позиция № 3- Консерви- 32 940.00 лв. без ДДС.; 4. Позиция № 4- Плодове, зеленчуци и варива- 24 177.00 лв. без ДДС ;…

  Референтен номер: 01018-2016-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област

  Референтен номер: 00362-2016-0003
  Виж повече
 • България 0  

  „Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансиран от „Оперативна програма за храни…

  „Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”

  Референтен номер: 00717-2016-0007
  Виж повече