11 - 15 от 2755 поръчки

 • България 10 000 BGN

  „Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав”

  „Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав”

  Референтен номер: 02711-2019-0099
  Виж повече
 • България 38 900 BGN

  Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли, Млечна кухня, ЦОП, ДГ с. Мировци, ДГ с. Избул,…

  Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на различни видове хранителни продукти посочени в Техническата спецификация с наименование, вид и характеристики за нуждите на Детски ясли, Млечна кухня, ЦОП, ДГ с. Мировци, ДГ с. Избул, ДГ „Калина Малина” гр. Нови пазар, ДГ „Зорница” гр. Нови пазар, ДГ „Пролет” гр. Нови пазар и ДСП на територията на община Нови пазар по три обособени позиции:
  № 1 Пресни плодове и зеленчуци,
  № 2 Консерви, замразени и други хранителни продукти,
  № 3 Хляб

  Референтен номер: 00450-2019-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на…

  Предметът на поръчката включва доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Красна поляна”.

  Референтен номер: 01259-2019-0002
  Виж повече
 • България 38 207 BGN

  Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

  Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки – хранителни продукти, осъществявани чрез покупка, като: месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, яйца, плодове и зеленчуци в натурален, консервиран и замразени вид, подправки, пакетирани стоки, хляб и хлебни изделия.

  Референтен номер: 00030-2019-0004
  Виж повече
 • България 168 778 (

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив“ в…

  Периодични доставки на хранителни продукти, в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите на детските заведения в община Пловдив- район „Южен

  Референтен номер: 01418-2019-0001
  Виж повече