11 - 15 от 2842 поръчки

 • България 0 (

  " Доставка на напитки- вода за нуждите на ТП ДГС "Алабак"

  Предметът на поръчката включва Доставка на минерална вода- Напълно негазирана;Натурална минерална вода, подходяща за ежедневна употреба;
  Предоставяне на 2 бр. диспенсъри за ползване за целия период на действие на договора от страна на изпълнителя, които да бъдат елекрически с компресор, да имат възможност за подгряване и охлаждане на водата.
  Прогнозно количество вода- 140 бр. бутилки/ галони по 19 литра за период от 24 м. Посочените количества вода са прогнознии- не са задължителни и възложителят не носи отговорност, ако не е заявена посочената бройка бутилки/галони през периода на договора.

  Референтен номер: 02718-2019-0130
  Виж повече
 • България 276 533 (

  Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

  Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни: 1. Храна за кучета с минимално съдържание на протеини - 21 %, мазнини - 8 % и месо 15 %; 2. Храна за кучета с минимално съдържание на протеини - 26 %, мазнини - 14 % и месо 20 %; 3. Храна за кучета - бебе с минимално съдържание на протеини - 21%, мазнини - 14 % и месо 15 % 4. Храна за котки с минимално съдържание на протеини - 30%, мазнини - 14 % и месо 15 % 5. Храна за кучета - консерва с…

  Референтен номер: 00115-2019-0024
  Виж повече
 • България 58 650 BGN

  Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици по обособени…

  Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП подробно описани в техническата спецификация към документацията.

  Референтен номер: 02716-2019-0095
  Виж повече
 • гр. Габрово 0 (

  „Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет Габрово“

  В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на закуските да се извършва в деня на доставката им - само в работни дни, а доставянето им един път дневно.
  Прогнозно количество:
  1. Баница – мин. 150 г. - 1 200 бр.
  2. Геврек – мин. 150 г. - 20 бр.
  3. Джоб с луканка, кашкавал и краставица - мин. 200 г. - 2 400 бр.
  4. Джоб с пилешко филе, кашкавал и краставица - мин. 200 г. - 2 100 бр.
  5. Джоб с шунка, кашкавал и краставица - мин. 200 г. - 3 000 бр.
  6. Закуска калцоне с шунка – мин. 150 г. - 660 бр.
  7.…

  Референтен номер: 00574-2019-0023
  Виж повече
 • България 32 249 (

  Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест ) обособени позиции

  Настоящата поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на хранителни продукти” по 6 обособени позиции: ОП1– „Хляб и хлебни изделия”, ОП2– „Консервир. и преработени плодове и зеленчуци”, ОП3 – „Месо, риба и месни продукти”, ОП4 – „Мляко и млечни продукти”, ОП 5 – „Плодове и зелечнуци”, ОП 6 – „Други хранителни продукти”. Всяка доставка ще се изпълнява с транспорт на Изпълнителя въз основа на писмена заявка на Възложителя според нуждите на училища (ПГ "В.Левски" гр.Мизия, ОУ" Ц.Церковски" гр. Мизия, ОУ"Отец Паисий” с.Софрониево” и ОУ„Хр. Ботев” с. Крушовица), детски градини (ОДЗ„Незабравка” гр.Мизия, база„Детелина” гр. Мизия, база „Здравец” с.Крушовица, база „Пчелица” с.Софрониево…

  Референтен номер: 00157-2019-0007
  Виж повече