2701 - 2705 от 2842 поръчки

 • гр. Смолян

  Доставка на хранителни продукти за Студентски стол към ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал Смолян за периода до 01.05.2015 г.

  Доставка на хранителни продукти за Студентски стол към ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал Смолян за периода до 01.05.2015 г. по обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци

  Референтен номер: 00923-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Казанлък

  Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД - гр.Казанлък

  Доставка на готова храна за нуждите на пациентите на МБАЛ по диетични менюта, съгласно Приложение № 1, неразделна част на същия.

  Референтен номер: 01011-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Варна

  При изпълнение на поръчката следва да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено седмично меню, ежедневно в социалните услуги в общността и специализираните институции за деца на възраст от 3 до 18 години и възрастни към Община Варна: Дом за деца, лишени от родителска грижа “Другарче”, Дом за деца, лишени от родителска грижа “Княгиня Надежда”, девет Центъра за настаняване от семеен тип и други новоразкрити социални услуги с капацитет около 174 лица.

  Референтен номер: 00081-2014-0002
  Виж повече
 • България

  Доставка на хранителни продукти за служителите от СОБТ – МВР и за задържани лица.

  „Доставка на хранителни продукти за служителите от СОБТ-МВР и за задържани лица” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. „Мед, тестени, захарни и шоколадови изделия”, Обособена позиция 2. „Зеленчуци и плодове в пресен и консервиран вид” Обособена позиция 3.„Варива, яйца, мазнини, подправки, месни консерви и други хранителни продукти, невключени в останалите обособени позиции” Обособена позиция 4.„Месо и месни полуфабрикати”Обособена позиция 5.„Птиче месо и разфасовки”Обособена позиция 6.„Мляко и млечни продукти"

  Референтен номер: 02851-2014-0006
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка по обособени позиции на:1. Доставка на конско месо необходимо за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”.2. Доставка на магарешко месо необходимо за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”

  Референтен номер: 00087-2014-0030
  Виж повече