2706 - 2710 от 2842 поръчки

 • гр. София

  Доставка по обособени позиции на:1. Доставка на конско месо необходимо за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”.2. Доставка на магарешко месо необходимо за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”

  Референтен номер: 00087-2014-0030
  Виж повече
 • гр. Асеновград

  Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД

  Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД. Хранителните продукти са групирани в 13 обособени позиции/ОП/, както следва:- ОП № 1: Пилета и пилешки продукти; - ОП № 2: Риба; - ОП № 3: Олио; - ОП № 4:Пакетирани храни; - ОП № 5: Плодове и зеленчуци замразени и консервирани; - ОП № 6: Брашно; - ОП № 7: Млечни продукти; - ОП № 8: Птичи яйца; - ОП № 9: Конфитюри, желета мармалади, пюрета и плодови сокове; - ОП № 10: Хранителни подправки и сосове; - ОП № 11: Мляко; - ОП № 12:…

  Референтен номер: 01036-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Благоевград

  Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове

  Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове по Приложение № 1 - минерална вода и други; Приложение № 2 - захарни изделия и други; Приложение № 3 - пресни ябълки; Приложение № 4 - пресни сезонни плодове; Приложение № 5 - пресни цитрусови плодове и други; Приложение № 6 - пресни тропически и цитрусови плодове.

  Референтен номер: 00285-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия и храна за дежурния персонал за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

  Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

  Референтен номер: 00444-2014-0006
  Виж повече
 • България

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”.Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва:• ОП 1: Доставка на месо и месни продукти;• ОП 2: Доставка на други хранителни продукти /бакалия/.Конкретните видове, характеристики, изисквания и количества на доставяните хранителни продукти са подробно и детайлно описани в Техническо задание - съдържащо се в Том ІІ – Книга ІІ, и Количествени сметки, съдържащи се в Том ІІ – Книга ІІІ, неразделна…

  Референтен номер: 00092-2014-0005
  Виж повече