2706 - 2710 от 2755 поръчки

 • гр. София

  Доставка на пълноценни екструдирани храни за три категории кучета на МВР от едрите породи.

  Доставка на пълноценни екструдирани храни за три категории кучета на МВР от едрите породи, обособени в следните позиции: Поз. 1. Доставка на пълноценни екструдирани храни за работни кучета с повишена активност; Поз. 2 . Доставка на пълноценни екструдирани храни за племенни кучета; Поз. 3. Доставка на пълноценни екструдирани храни за подрастващи кучета.

  Референтен номер: 02851-2013-0061
  Виж повече
 • гр. Дупница

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на ТП “ДГС Дупница“

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на ТП “ДГС Дупница“

  Референтен номер: 02724-2014-0024
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на пълноценни екструдирани храни за три категории кучета на МВР от едрите породи.

  Доставка на пълноценни екструдирани храни за три категории кучета на МВР от едрите породи, обособени в следните позиции: Поз. 1. Доставка на пълноценни екструдирани храни за работни кучета с повишена активност; Поз. 2 . Доставка на пълноценни екструдирани храни за племенни кучета; Поз. 3. Доставка на пълноценни екструдирани храни за подрастващи кучета.

  Референтен номер: 02851-2013-0061
  Виж повече
 • с. Карлуково

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Карлуково

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Карлуково

  Референтен номер: 00912-2013-0005
  Виж повече
 • гр. Кресна

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетнати звена на общинска издръжка - ЦДГ "Здраве" и Домашен социален патронаж гр.Кресна…

  досставка на мляко, след заявка на домакините, по предварително определени количества.

  Референтен номер: 00611-2013-0002
  Виж повече