2711 - 2715 от 2842 поръчки

 • гр. Септември

  “Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември”

  Изпълнителят се задължава да доставя за общинските и социални заведения в Община Септември продукти с количество и асортимент съгласно техническа спецификация, а Възложителят да приеме и заплати същите по Обособена позиция №3 - Хляб и хлебни изделия.

  Референтен номер: 00652-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Смядово

  Обществена поръчка с обект: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена…

  Обществена поръчка с обект: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2014 и 2015 година по следните обособени позиции: №1 - Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; №2 - Мляко, млечни произведения, яйца и др.; №4 - Захар, захарни изделия и др.; №5 - Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.; №6 - Плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др

  Референтен номер: 00627-2013-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка по обособени позиции на: 1. Плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”.…

  „Доставка по обособени позиции на: 1. Плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”. 2. Сочен фураж (цвекло, тиквички, тикви) необходими за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”. 3. Продукти от бакалски тип, необходими за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина – София”

  Референтен номер: 00087-2014-0031
  Виж повече
 • гр. Рудозем

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем”.

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем”. Доставките ще се извършват периодично по заявени количества от Възложителя, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 00254-2014-0010
  Виж повече
 • гр. София

  ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА НМТБ “ЦАР БОРИС ІІІ”

  ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА НМТБ “ЦАР БОРИС ІІІ”

  Референтен номер: 00708-2014-0003
  Виж повече