19506 - 19507 от 19507 поръчки

 • гр. София

  Доставка на лекарствени продукти.

  Периодични доставки на лекарствени продукти за срок до 31.12.2014 г. за нуждите на "Специализирана очна болница за активно лечение акад.Пашев" ООД и на "Специализирана болница за активно лечение по очни болести ЗОРА" ООД, съгласно приложените технически спецификации към документацията за участие.

  Референтен номер: 04539-2013-0005
  Виж повече
 • гр. Смолян

  Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

  Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

  Референтен номер: 02744-2013-0002
  Виж повече