20211 - 20213 от 20213 поръчки

 • гр. Пловдив

  Избор на доставчик/ци на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение U0/U - 0,6/1 kV

  Избор на доставчик/ци на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение U0/U - 0,6/1 kV

  Референтен номер: 00143-2005-0013
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на лекарствени продукти.

  Периодични доставки на лекарствени продукти за срок до 31.12.2014 г. за нуждите на "Специализирана очна болница за активно лечение акад.Пашев" ООД и на "Специализирана болница за активно лечение по очни болести ЗОРА" ООД, съгласно приложените технически спецификации към документацията за участие.

  Референтен номер: 04539-2013-0005
  Виж повече
 • гр. Смолян

  Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

  Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

  Референтен номер: 02744-2013-0002
  Виж повече