3826 - 3830 от 22561 поръчки

 • България 54 000 (

  „Доставка на медицински изделия за хемодиализа“

  Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на медицински изделия за хемодиализа“ за период от 24 /двадесет и четири/ месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.
  Поръчката съдържа 16 (Шестнадесет) самостоятелно обособени позиции.

  Референтен номер: 00298-2018-0015
  Виж повече
 • България 115 990 BGN

  Закупуване и доставка на оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за Диагностично-консултативен център XII – София ЕООД

  Закупуване и доставка на оборудване за физикална и рехабилитационна медицина за Диагностично-консултативен център XII – София ЕООД

  Референтен номер: 00087-2018-0134
  Виж повече
 • България 100 000 (

  “Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”.

  Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките. Пътуванията със самолет се предвижда да бъдат основно в чужбина - до градове и държави извън България.

  Референтен номер: 01175-2017-0006
  Виж повече
 • България 110 000 BGN

  Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и оборудване за сроко от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС "Родопи" по обособени позиции

  Референтен номер: 02718-2018-0233
  Виж повече
 • България 23 120 (

  Доставка на медицински изделия:неспецифичен консуматив,шевен материал,консумативи за нуждите на дейностите по анестезиология,образна диагностика,урология,офталмология,съдова хирургия и дезинфектанти

  „Доставка на медицински изделия: неспецифичен консуматив, шевен материал, консумативи за нуждите на дейностите по анестезиология, образна диагностика, урология, офталмология, съдова хирургия и дезинфектанти“ за период от 24 /двадесет и четири/ месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.
  Поръчката съдържа 8 (Осем) самостоятелно обособени позиции.

  Референтен номер: 00298-2018-0013
  Виж повече