1 - 5 от 2120 поръчки

 • България 515 037 BGN

  „Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД “ по обособени позиции

  „Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД “ по обособени позиции, както следва: поз.1 „Доставка на строителни материали, изделия и ръчни инструменти“ поз.2 „Доставка на материали, изделия и оборудване част В и К и отопление“ поз.3 „Доставка на материали и изделия част Електро“

  Референтен номер: 00537-2018-0024
  Виж повече
 • България 452 760 BGN

  Доставка на плиуретнови пръстени за ГТЛ 1800

  Доставка на 84 000 броя полиуретанови пръстени 189х102х50 за ГТЛ 1800, изработени по черт. № 4R1405-01:2 MMI.
  Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от Възложителя. Заявките се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя - отдел "Логистика и контрол".

  Референтен номер: 00265-2018-0059
  Виж повече
 • България 6 000 (

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца"

  "Периодична доставка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца"

  Референтен номер: 02716-2018-0116
  Виж повече
 • България 480 000 BGN

  Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

  Обособена позиция № 1: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от ? 20 мм до ? 630 мм, РЕ 100 RC – еднослойни от ? 32 мм до ? 630 мм, двуслойни от ? 90 мм до ? 630 мм, и фасонни части за свързването им” - прогнозна стойност 480 000.00 лева без ДДС
  Обособена позиция № 2: „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци” - прогнозна стойност 45 000.00 лева без ДДС.
  Доставките в срока на договора ще се извършват през различни…

  Референтен номер: 00655-2018-0007
  Виж повече
 • България

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на…

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции

  Референтен номер: 01558-2018-0008
  Виж повече