1 - 5 от 2335 поръчки

 • България 133 813 (

  Изработка и доставка на Панел ф50х5 L=5m и елементи на ДРЧ /долна радиационна част/за Котлоагрегат 3 ЕП 670/140

  Изработка и доставка на Панел ф50х5 L=5m и елементи на ДРЧ /долна радиационна част/за Котлоагрегат 3 ЕП 670/140

  Референтен номер: 00015-2019-0012
  Виж повече
 • България 1 777 (

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на…

  „Доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции

  Референтен номер: 01558-2018-0020
  Виж повече
 • България 67 950 BGN

  Доставка на бои, покрития и разредители

  Доставка на бои, покрития и разредители по седем обособени позиции:
  Обособена позиция №1 - Бои на водна основа (постни бои, латекс);
  Обособена позиция №2 - Бои на неводна основа (алкидни, блажни, ацетонови);
  Обособена позиция №3 - Грундове
  Обособена позиция №4 - Автоемайллакове, лакове, безир и др.
  Обособена позиция №5 - Спрейове
  Обособена позиция №6 - Оцветители
  Обособена позиция №7 - Разредители и почистители
  Боите, покритията и разредителите са описани в Техническата спецификация на Възложителя, която е неразделна част от документацията за участие. Доставката ще се извършва при възникнала необходимост, в рамките на осигурените финансови средства.
  Конкретните количества и номенклатура ще бъдат посочени в писмените покани на Възложителя до лицата…

  Референтен номер: 00353-2018-0192
  Виж повече
 • България 199 990 (

  Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61…

  Настоящата поръчка е за частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д . Подменят се прозорци, прозорци с врати и врати на балкони с обща прибл. площ 1200 м2

  Референтен номер: 00566-2019-0003
  Виж повече
 • България 10 000 BGN

  Доставка по заявка при възникнала необходимост от строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година,…

  Доставка по заявка при възникнала необходимост от строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора

  Референтен номер: 02711-2019-0087
  Виж повече