1 - 5 от 2200 поръчки

 • България 79 400 BGN

  Доставка на мултилифт контейнери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците.

  Доставка на нови, неупотребявани, съответстващи на всички нормативни изисквания 10 /десет/ броя мултилифт контейнери за нуждите на ОП СПТО.. Средата, предвидена за експлоатация на контейнерите е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци. Към контейнерите ще се подават отделени рециклируеми материали, като хартия, найлон, смесени пластмаси и инертни материали, като: ситна фракция (наподобяваща пясък), хлор съдържащи пластмаси, едрогабаритни отпадъци (строителни отпадъци) и други. Контейнерите ще се използват на територията на целия завод.

  Референтен номер: 00087-2018-0126
  Виж повече
 • гр. Варна 315 569 BGN

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Референтен номер: 00421-2018-0006
  Виж повече
 • България 24 000 BGN

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС Тракия” за срок от 24 месеца.”

  Референтен номер: 02718-2018-0205
  Виж повече
 • България 9 990 (

  „Доставка на кабина (контейнер) с три работни места“ – 1 бр.

  „Доставка на кабина (контейнер) с три работни места“ – 1 бр.

  Референтен номер: 00334-2018-0068
  Виж повече
 • България 0 (

  „Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново…

  Обект е доставка по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП).Целта е да се гарантира закосъобразното изпълнение на доставката на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново, и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол.

  Референтен номер: 00189-2018-0026
  Виж повече