×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

886 - 889 от 889 поръчки

 • гр. Русе

  „Доставка на лични предпазни средства”

  Доставка на указателни табели, предпазни ръкавици, маски, каски и очила.

  Референтен номер: 01379-2012-0073
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на електроизолационни материали

  "Доставка на електроизолационни материали": Обособена позиция № 1: “Доставка на твърд електроизолационен слоест материал, състоящ се от стъклена тъкан, импрегнирана с епоксидна смола /търговско наименование - стъклотекстолит или негов еквивалент/ и слоест материал, получен чрез горещо пресоване на няколко слоя памучна тъкан, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли /търговско наименование - текстолит или негов еквивалент/”; Обособена позиция № 2: “Доставка на електроизолационни материали – Слюденитова хартия на основата на калциран мусковит, разположена между стъклени тъкани и термореактивна епоксидна новолачна смола във В-състояние /търговско наименование - Новомикабанди или техни еквиваленти/”; Обособена позиция № 3: “Доставка на електроизолационни материали – твърди листа от…

  Референтен номер: 00203-2013-0030
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на обувки половинки и цели топли обувки / боти за работещите в „ Център за градска мобилност” ЕАД

  Доставка на обувки половинки и цели топли обувки / боти за работещите в „ Център за градска мобилност” ЕАД

  Референтен номер: 03788-2013-0015
  Виж повече
 • България

  „Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по…

  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услуги, изразяващи се в осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., Договор № BG161PO001/5-02/2012/015”, съгласно техническа оферта и ценова оферта

  Референтен номер: 00119-2013-0051
  Виж повече