58021 - 58025 от 60669 поръчки

 • гр. София

  „Доставка на хигиенни и домакински материали, консумативи и продукти на химическата промишленост за нуждите на КК „Лазур” - Несебър”

  Доставка на хигиенни и домакински материали, консумативи и продукти на химическата промишленост за нуждите на КК „Лазур” - Несебър по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на хигиенни и дезинфекционни препарати;2. Доставка на домакински материали и консумативи;

  Референтен номер: 02851-2013-0058
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на хигиенни и домакински материали, консумативи и продукти на химическата промишленост за нуждите на КК "Тилия" - Варна

  Доставка на хигиенни и домакински материали, консумативи и продукти на химическата промишленост за нуждите на БО „Орфей” - Велинград по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на хигиенни и дезинфекционни препарати;2. Доставка на домакински материали и консумативи;3. Доставка на консумативи за осветителни тела.

  Референтен номер: 02851-2013-0057
  Виж повече
 • гр. София

  ”Подмяна на абонатни станции с топлоносител гореща вода в централна сграда на МВР на ул. „6 септември”, № 29 и…

  ”Подмяна на абонатни станции с топлоносител гореща вода в централна сграда на МВР на ул. „6 септември”, № 29 и в сграда на ДПВО-МВР на ул. „Генерал Йосиф В. Гурко”, № 23”.

  Референтен номер: 02851-2013-0063
  Виж повече
 • гр. Русе

  «Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД"

  Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия, необходими за изпълнение на лечебната дейност в „МБАЛ – Русе” АД.

  Референтен номер: 00298-2013-0012
  Виж повече
 • гр. София

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБС - гр. Варна при Академията на МВРпо предварителни…

  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБС - гр. Варна при Академията на МВРпо предварителни заявки"

  Референтен номер: 00563-2014-0002
  Виж повече