58021 - 58025 от 63494 поръчки

 • гр. София

  „Осигуряване на информация и публичност на дейността на координационния механизъм по въпросите на ЕС и на мрежата Солвит“, в изпълнение…

  Дейностите за информация и публичност съгласно сключения договор включват:1. Изготвяне, брандиране, производство и отпечатване на информационни и рекламни материали;2. Обучение (тренинг) на служителите от българския СОЛВИТ център, насочено към по-ефективна комуникация с гражданите и фирмите;3. Организиране на информационна среща и открита приемна за българската общност във Великобритания, както и работна среща с британския СОЛВИТ център;4. Организиране на информационна среща и открита приемна за българската общност в Португалия, както и работна среща с португалския СОЛВИТ център;5. Организиране на работна среща на представители на мрежата СОЛВИТ с домакинството на българския СОЛВИТ център;6. Организиране на редовна среща с представители на посолствата на държавите…

  Референтен номер: 00270-2014-0010
  Виж повече
 • гр. Джебел

  „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2026…

  Поръчката включва изпълнение на следните дейности: А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно…

  Референтен номер: 00417-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Враца

  Доставка на горива за МПС за ПП Хайредин

  Доставка на горива за моторни превозни средства на ВиК ООД гр. Враца в община Хайредин

  Референтен номер: 00330-2014-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България

  «Изпълнение на строително – монтажни работи на обект «Реконструкция и ремонт на читалище «Народна просвета - 1889 г.»

  «Изпълнение на строително – монтажни работи на обект «Реконструкция и ремонт на читалище «Народна просвета - 1889 г.» и включва строително-монтажни работи, подробно описани в КСС, неразделна част от договора.

  Референтен номер: 04714-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Враца

  Доставка на горива за МПС за ПП Хайредин

  Доставка на горива за моторни превозни средства на ВиК ООД гр. Враца в община Хайредин

  Референтен номер: 00330-2014-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече