58021 - 58025 от 58087 поръчки

 • гр. Дулово

  Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово.

  Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово по следните маршрути: 1. от с.Раздел до ОУ "Христо Смирненски" и СОУ "Васил Левски" гр.Дулово и обратно; 2. от с.Полковник Таслаково до ОУ "Христо Смирненски" и СОУ "Васил Левски" гр.Дулово и обратно; 3. от гр.Дулово през с.Грънчарово, с.Прохлада и с.Скала до с.Секулово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и обратно. Превозът на ученици ще се извършва всеки учебен ден през 2014г. по упоменатите маршрути и съгласувано часово разписание за учебната година.

  Референтен номер: 00043-2013-0007
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка чрез периодични заявки на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Света София" ЕООД

  Периодична доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Света София" ЕООД за период от една година.

  Референтен номер: 04629-2013-0001
  Виж повече
 • гр. Ивайловград

  Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник, чрез борсова сделка съгласно спецификация неразделна част от договора за поръчка

  част от договора за поръчка: автомобилен бензин А 95 Н - 20000 литра; автомобилен бензин А 98 Н - 3000 литра; дизелово гориво - 4000 литра; газ пропан бутан - 4000 литра; смазочни материали и автоконсумативи на стойност до 5 % от стойността на поръчката

  Референтен номер: 02716-2014-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. София

  Здравно застраховане

  Здравно застраховане на служителите на "Софийска вода" АД

  Референтен номер: 00435-2013-0110
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Търговище”

  Договор № 83/04.03.2014 г. сключен между "Водоснабдяване и канализация" ООД-Търговище и "Регионален държавен архив" - Варна с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обект на ДАА, находящ се в гр. Търговище, ул. "Клисура" № 5 за срок от 2 (две ) години.

  Референтен номер: 01463-2013-0010
  Виж повече