58026 - 58030 от 63494 поръчки

 • с. Ягода

  „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

  «Изпълнение на строително – монтажни работи на обект «Реконструкция и ремонт на читалище «Народна просвета - 1889 г.» и включва строително-монтажни работи, подробно описани в КСС, неразделна част от договора.

  Референтен номер: 04715-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Антоново

  Аварийно възстановителни работи на следните подобекти:1/ Аварийно възстановяване на тръбен водосток в с. Стеврек - текущ ремонт2/ Аварийно възстановяване на…

  Поръчката е за аварийно възстановителни работи на следните подобекти:1/ Аварийно възстановяване на тръбен водосток в с. Стеврек - текущ ремонт2/ Аварийно възстановяване на тръбен водосток в с. Стара речка - текущ ремонт

  Референтен номер: 00911-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Антоново

  Подобряване на материалната база в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Антоново.

  Поръчката е за подобряване на материалната база в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Антоново.

  Референтен номер: 00911-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Габрово

  „Доставка на компютърна техника, периферия и оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово”

  Доставка на компютърна техника, периферия и оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово на прогнозна стойност от 166000 лева без ДДС

  Референтен номер: 00574-2014-0004
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦДГ "Десислава"

  "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦДГ "Десислава"

  Референтен номер: 03540-2014-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече