58026 - 58030 от 58087 поръчки

 • гр. Стара Загора

  Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на РУ"СО"-гр. Стара Загора

  Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на РУ"СО"-гр. Стара Загора

  Референтен номер: 00145-2013-0311
  Виж повече
 • гр. Септември

  „Осъществяване на авторски надзор на строителството на ВиК мрежа в рамките на проект „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”

  Осъществяване на авторски надзор на строителството на ВиК мрежа в рамките на проект „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември “, включително за следните обекти:• Обектите в обхвата на Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември”;• Обектите в обхвата на Договор за обществена поръчка с предмет: „Строителство на „Водопроводна и канализационна мрежа по път III-8402 от км 5+186 до км 5+500”. Обектите се изпълняват по одобрени работни инвестиционни проекти, като при изпълнение на услугата, Изпълнителят се задължава да осъществява следните дейности:• Да упражнява авторски надзор при строителството на обектите по ал.…

  Референтен номер: 00652-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Силистра”

  Договор № 95-15-96/24.02.2014 г. сключен между "Водоснабдяване и канализация" ООД-Силистра и "Регионален държавен архив" - Велико Търново с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Силистра, ул. "Ген. Скобелев" № 5 за срок от 2 (две ) години.

  Референтен номер: 01463-2013-0013
  Виж повече
 • с. Братя Даскалови

  Ремонт и оборудване на съществуващ стадион в УПИ I-463, кв.18а, с. Оризово, община Братя Даскалови по проект 24/321/01314 "Спортът-здравословен начин…

  Ремонт и обновление на съществуващ стадион в УПИ I-463, кв.18а, с.Оризово, Община Братя Даскалови: предвижда игрището на стадиона да отговаря на изискванията за състезателен спорт (според Нойферт). Предвижда се цялостна подмяна на тревната настилка, както и на пистите за бягане с каучуков гранулат, изграждане на тренировъчно многуфункционално игрище върху специализирана настилка “изкуствена трева”. Стоманобетоновите трибуни ще бъдат реконструирани и обзаведени с негорими седалки за сядане и метални козирки. Осигурен е подходът до трибуните и за инвалиди, посредством изграждането на рампи с наклон 6%, отговарящи на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна…

  Референтен номер: 00256-2013-0003
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Пазарджик”

  Договор № 170/20.02.2014 г. сключен между "В и К в ликвидация" ЕООД гр. Пазарджик в ликвидация и "Регионален държавен архив" - Пловдив с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обект на ДАА, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Св. Ив. Рилски" № 5 за срок от 2 (две ) години.

  Референтен номер: 01463-2013-0011
  Виж повече