58026 - 58030 от 60669 поръчки

 • гр. Хасково

  Комплексно ежедневно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, изнесено работно място в гр.Димитровград и архивохранилище в…

  Комплексно ежедневно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, изнесено работно място в гр.Димитровград и архивохранилище в гр.Хасково.

  Референтен номер: 00145-2014-0019
  Виж повече
 • гр. София

  Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на МО и БА”

  Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на МО и БА”.

  Референтен номер: 00164-2012-0048
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Гоце Делчев

  “ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕСТЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ М.”ЧАРКА”-Р.„КАМЕНИЦА“, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”.

  Предмет на поръчката e проектaнатска услуга за “Изработване на технически проект за реконструкция на местен общински път м.”Чарка”-р.„Каменица“, община Гоце Делчев” . Начална точка на участъка за проектиране започва от края на общински път "BLG 3099/ Брезница-м.Чарка” при км 5+377 (около 1100 метра н.в.) и завършва до границата на Община Г.Делчев с община Банско при река Каменица (около 1390 метра н.в.). Пътят е обща дължина около 8,2 км.

  Референтен номер: 00098-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Белослав

  „Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в т.ч., в гр. Белослав, в с. Страшимирово и в с. Езерово”.

  „Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в т.ч., в гр. Белослав, в с. Страшимирово и в с. Езерово”. С изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, се предвижда подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на общо 1 063.64 м улици. Съгласно одобрения работен проект улиците са следните:1. гр.Белослав: ул.”Сан Стефано” о.к. 222- о.к. 228 с дълж. 123.50м; ул. „Панагюрище” о.к. 293 – о.к. 292 с дълж. 137.97м; ул. „Софроний Врачански” о.к.225 – о.к. 227 с дълж. 101.36м; кв. Акации: ул. „Пещерата” о.к. 38 – о.к. 43 с дълж. 315.80м; 2. с. Страшимирово – ул. „Цар Асен” о.к. 11…

  Референтен номер: 00185-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Етрополе

  "Доставка на медикаменти, медицински консумативи, системи за ендопротезиране на тазобедрени стави, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "МБАЛ"Проф.д-р Ал.Герчев"Етрополе"ЕООД

  Договори за доставка на медикаменти, медицински консумативи,системи за ендопротезиране на тазобедрени стави, лабораторни реактиви и консумативи - 10 бр.през 2014г. за нуждите на "МБАЛ"Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе. В договорите е посочено подробно планираното количество и стойности.

  Референтен номер: 00148-2014-0003
  Виж повече