58031 - 58035 от 63494 поръчки

 • гр. Полски Тръмбеш

  Извършване на СМР на обекти – общинска собственост община П. Тръмбеш, включваща следната позиция:Позиция № 2 - Ремонтни работи в…

  По Позиция № 2 - Ремонтни работи в Хотел „Есперанто” гр.П .Тръмбеш предвиждат се следните строително – ремонтни работи:- ремонт на санитарни възли:подмяна на облицовки и настилки,подмяна на В и К инсталации и прибори;-изкърпване на мазилки, шпакловки;-вътрешни бояджийски работи;-замазки по подове;-полагане на ламиниран паркет;-ремонт на ел.инсталация;-облицовка с гипсокартон по стени;-монтаж на окачен таван;-подмяна на дограма

  Референтен номер: 00352-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦДГ "Кремена"

  доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦДГ "Кремена" за срок от 5 години

  Референтен номер: 03531-2014-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. Горна Оряховица

  ”Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град Горна Оряховица – ул.”Юмрукчал”, ул.”Добри Чинтулов, ул.Козлодуй”, ул.”Тунджа” и реконструкция на…

  Проектът обхваща реконструкция и доизграждане на второстепенна улична канализационна мрежа по улици в град Горна Оряховица – ул.”Юмрукчал”, ул.”Добри Чинтулов, ул.Козлодуй”, ул.”Тунджа” и реконструкция на Профил 112 по ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Пирот” и ул. „Ал.Стамболийски” с обща дължина 1525 м. Новата уличната канализация ще се изпълни от гофрирани полипропиленови тръби с гладка вътрешна и оребрена външна повърхност с коравина SN 8, с диаметри Ф 300 мм, Ф 400 мм, Ф 500 мм, Ф 600 мм и Ф 800 мм. Канализацията ще бъде положена върху пясъчна възглавница. Обратният насип на изкопа ще бъде изпълнен съгласно приложен детайл. Предвижда се реконструкция…

  Референтен номер: 00413-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Велинград

  Доставка на хранителни продукти

  Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции.

  Референтен номер: 00506-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Абонаментна поддръжка на счетоводен продукт „Конто”

  Абонаментно поддържане включва ползването, поддръжката и актуализацията на Web версия на счетоводната подсистема на Бизнес процесор Конто 66 с функционалност: Счетоводство; Каса; Банка; Дълготрайни активи и Управленски форми в централизирана база данни.

  Референтен номер: 00334-2014-0010
  Виж повече