60291 - 60295 от 65348 поръчки

 • гр. Шумен

  Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен – рехабилитация на част от…

  Строително-монтажните работи - предмет на възлагане в настоящата поръчка, са за: „Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен – рехабилитация на част от път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п. Шумен” – (участък между с. Друмево и с. Костена река и участък между с. Ил. Блъсков и с. Васил Друмев) Област Шумен”. Вследствие на тежките климатични условия в региона и голямата натовареност от движението на МПС по общинската пътна мрежа и път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п. Шумен”, същият се нуждае от ремонтно-възстановителни…

  Референтен номер: 00138-2014-0010
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на средства за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи) при работа с компютър на служителите на МЕР: Благоевград,…

  Обществената поръчка е за доставка на средствата за корекция на зрението (очила и/или контактни лещи), които се предоставят съгласно чл. 9, ал. 2 от НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

  Референтен номер: 01379-2014-0084
  Виж повече
 • гр. Габрово

  „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на „ВиК“ ООД – Габрово“

  Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане до складовата база на "В и К" ООД в град Габрово по предварителна заявка от страна на възложителя. Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка по реда на чл.38 и следв. от Закона за измерванията и чл.835 и следв. от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол след 01.01.2011 г., която се удостоверява със съответен знак поставен върху водомера и свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория

  Референтен номер: 00657-2014-0001
  Виж повече
 • България

  Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9

  Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9, съгласно обем, технически условия и изисквания

  Референтен номер: 00246-2014-0053
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Тервел

  „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи ”

  Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи , в т.ч. стационарна преса, прес-контейнери, товарен автомобил.1 бр.стационарна преса, 5 бр.пресконтейнери, 1 бр.товарен автомобил.

  Референтен номер: 00110-2014-0013
  Виж повече