60296 - 60300 от 62542 поръчки

 • гр. Пловдив

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции.

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

  Референтен номер: 00143-2014-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Момчилград

  „Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДГС Момчилград" за срок от 36…

  „Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДГС Момчилград" за срок от 36 месеца

  Референтен номер: 02718-2014-0058
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции.

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

  Референтен номер: 00143-2014-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции.

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на ЕВН България Топлофикация ЕАД

  Референтен номер: 00143-2014-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции.

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД

  Референтен номер: 00143-2014-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече