60301 - 60305 от 60641 поръчки

 • гр. София

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Референтен номер: 01930-2012-0009
  Виж повече
 • гр. Перник

  „Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане…

  Доставка на електрическа енергия, включване на възложителя в стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник

  Референтен номер: 00975-2013-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Референтен номер: 01930-2012-0009
  Виж повече
 • гр. Перник

  „Сключване на договор във връзка с покупката на електроенергия по свободно договорени цени от МБАЛ "Рахила Ангелова" АД- гр. Перник…

  Осигуравяне на достъп до електроразпределителна мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа.

  Референтен номер: 00975-2013-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • с. Славейно

  „Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП ДГС „Славейно””

  Поръчката включва доставка на - канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро и папки; доставка на тонер касети за принтери и ксерокс апарати, както и пълнене на тонер касети; компютърни аксесоари и компоненти магнитни и оптични носители на информация. Описание на артикулите по вид се съдържа в техническото задание от документацията.

  Референтен номер: 02718-2014-0008
  Виж повече