60301 - 60305 от 65348 поръчки

 • гр. София

  „Поддръжка на системата за управление на документооборота „е – Документооборот” в МЗХ”

  „Поддръжка на системата за управление на документооборота „е – Документооборот” в МЗХ”

  Референтен номер: 00696-2014-0028
  Виж повече
 • гр. Златоград

  Предмет на възлагане на поръчката е „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”.Предметът на обществената поръчка включва…

  Предмета на настоящия договор е „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци с обем 16 куб.м.”

  Референтен номер: 00183-2014-0009
  Виж повече
 • гр. Кюстендил

  Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба Із-2377/15.09.2011г. за нуждите на ТП ДЛС "Осогово"

  Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба Із-2377/15.09.2011г. за нуждите на ТП ДЛС "Осогово"

  Референтен номер: 02724-2014-0118
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Враца

  Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на КОЦ-ВРАЦА ЕООД.

  Поръчката касае извършване на периодични доставки по предварителни заявки на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за лечение на онкологични заболявания на стационарните пациенти на КОЦ – Враца ЕООД.

  Референтен номер: 00813-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Враца

  ”Доставка на лекарствени продукти включени в Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА…

  Поръчката касае извършване на периодични доставки по предварителни заявки на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ – Враца ЕООД

  Референтен номер: 00813-2014-0004
  Виж повече