60301 - 60305 от 62542 поръчки

 • гр. Пловдив

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, по позиции.

  Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на „ЕВН България“ ЕАД

  Референтен номер: 00143-2014-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • гр. Нови пазар

  „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали, съгласно утвърден списък за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” за 2014 г.

  „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали, съгласно утвърден списък за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” за 2014 г.

  Референтен номер: 02711-2014-0012
  Виж повече
 • България

  Доставка на резервни части за роторни изгребвачи

  Доставка на резервни части за роторни изгребвачи, съгласно спецификация и технически изисквания

  Референтен номер: 00246-2014-0031
  Виж повече
 • гр. Тервел

  „Рехабилитация на улици 9-та и 2-ра в с. Жегларци ,община Тервел"

  Обектът на поръчката включва ремонт на пътната настилка на две улици в с.Жегларци, община Тервел – улица 9-та и улица 2-ра. Целта на изпълнението е да се разкърти и демонтира съществуващата силно деформирана настилка, след което да се направят локални ремонти по основата и след като се постигне нейната цялост, да се премине към полагане на асфалтови пластове.При необходимост в определени участъци могат да бъдат поставени бордюри, както и да се възстанови уличното озеленяване.

  Референтен номер: 00110-2014-0005
  Виж повече
 • България

  "Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта в Община Ситово" 00630-2014-0001

  Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта в Община Ситово. Поръчката е обособена на три позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици в населени места от Община Ситово, Област Силистра” Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с.Искра, с.Босна и с.Любен, Община Ситово, Област Силистра”Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община Ситово” по участъци както следва-Подобект №1: Път IV SLS1111 с.Нова Попина-с.Искра-с.Ситово (от км 0,000 до км 12,980);-Подобект №2: Път IV SLS1110 р.Гарван-с.Гарван-с.Попина (от км 0,000 до км 11,720);-Подобект №3: Път IV SLS2113 с.Ситово-с.Слатина (от км 0,000 до км 5,000);-Подобект №4: Път…

  Референтен номер: 00630-2014-0001
  Виж повече