62531 - 62535 от 65348 поръчки

 • гр. София

  "Доставка на консумативи за диамантени машини"

  Доставката на консумативи за диамантени машини включва следното:1. Диамантено въже 11 милиметра за машина "TEDIMA" CSA-10012. Снадка свързваща за диамантено въже 11 милиметра3. Диамантени боркорони със захват 1 1/4

  Референтен номер: 00699-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Троян

  „Строителен надзор по време на изпълнението на проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в с. Балканец,…

  Предмета на договора е извършване на ефективен и качествен надзор върху строително-монтажните работи, необходими за изпълнението на проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в с. Балканец, община Троян“, гарантиращ качествено, отговарящо на нормативните изисквания изпълнение на предвидените работи в съответствие с инвестиционния проект.В рамките на проекта ще бъде извършено благоустрояване на имот, общинска собственост, намиращ се в центъра на село Балканец, с цел обособяването на спортна площадка за масов спорт. На площадката е предвидено обособяването на игрище за футбол на малки вратички, игрище за волейбол и игрище за бадмингтон. Проектираната площадка е с размери 34,00 m…

  Референтен номер: 00151-2013-0060
  Виж повече
 • гр. Тервел

  „Извършване на транспортни услуги за превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2015г., отглеждане…

  І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл.1.(1). Изпълнителят се задължава да извършва транспортни услуги за превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2015г., отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване в ДГТ на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Тервел” при „СИДП” ДП Шумен за 2014г.” при прогнозно разстояние на ден – 60км., а Възложителят заплаща цената им.(2). За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуги". Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Тервел”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Тервел”.(3)…

  Референтен номер: 02711-2014-0078
  Виж повече
 • гр. Видин

  Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2014/2015 година за учениците от подготвителен и І-VІІ клас

  "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/учениците в подготвителна група и/или от първи до седми клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 година в СОУ"П.Р.Славейков"-гр.Видин.

  Референтен номер: 02742-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Долни чифлик

  „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Долни чифлик: Реконструкция и рехабилитация на улица № 3 в с.Пчелник,…

  „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Долни чифлик: Реконструкция и рехабилитация на улица № 3 в с.Пчелник, участък от км.0+000 до 0+077,38; Реконструкция и рехабилитация на улица „Стара планина“ в с.Пчелник, участък от км. 0+000 до км. 0+273,65; Реконструкция и рехабилитация на улица „Паисий Хилендарски“ в с.Пчелник, участък от км. 0+000 до км. 0+612,35; Реконструкция и рехабилитация на улица „Тинтява“ в с. Горен чифлик, участък от км. 0+000 до км. 0+267,63; Реконструкция и рехабилитация на улица „Стара планина“ в с. Горен чифлик, участък от км. 0+000 до км. 0+749,66; Реконструкция и рехабилитация на улица „Главна“ в с.Детелина,…

  Референтен номер: 00466-2013-0005
  Виж повече