62541 - 62545 от 63494 поръчки

 • с. Чакаларово

  „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работещите в…

  „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работещите в ТП “ДГС Кирково“ за календарната 2014 год”

  Референтен номер: 02718-2014-0039
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД в Области Плевен, Добрич и Монтана за срок от 12 месеца от датата на договора.

  Референтен номер: 01123-2013-0010
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • с. Петлешково

  Изграждане и гаранционна поддръжка на охранителна система с видеонаблюдение и предоставяне на услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти…

  Изграждане и гаранционна поддръжка на охранителна система с видеонаблюдение и предоставяне на услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

  Референтен номер: 00507-2013-0003
  Виж повече
 • гр. София

  Провеждане на обучения за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за…

  Провеждане на обучения за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна системе (Data Warehouse) (УИС) в НАП. Предметът на поръчката включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Провеждане на обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Oracle Database 11g - Data Warehousing Fundamentals - за 8 служители на НАП; Обособена позиция 2: Провеждане на обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Oracle BI 11g R1 Create Analyses and Dashboards Ed 1.2 - за 10 служители на НАП; Обособена позиция…

  Референтен номер: 00530-2013-0167
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции” Първа позиция: включва следните…

  Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по позиции” :Първа позиция: включва следните КЕЦ: Приморско, Поморие, Бургас, Бургас Юг, Карнобат;...

  Референтен номер: 00143-2012-0010
  Виж повече