62541 - 62545 от 65348 поръчки

 • гр. София

  Предоставяне на специализирани юридически услуги за нуждите на Българска национална телевизия

  Предоставяне на специализирани юридически услуги за нуждите на Българска национална телевизия

  Референтен номер: 00388-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Козлодуй

  „Доставка на хранителни продукти за учебни и детски заведения, ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй…

  Настоящата процедура е разделена на шест обособени позиции.Офертите може да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция №1 – “Пакетирани хранителни изделия”Доставката включва:- Доставка на различни видове пакетирани продукти - олио, оцет, захар, макаронени изделия, варива, брашна, маргарин, пастет, яйца, подправки, сол, вафли и др. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация.2. Обособена позиция №2 – “Хляб и хлебни изделия”Доставката включва:- Доставка на хляб, козунаци и различни видове готови закуски. За детайлно запознаване виж Ценоразписа за тази обособена позиция и Техническата спецификация.3. Обособена позиция №3 – “Мляко и млечни продукти”Доставката…

  Референтен номер: 00307-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на химикали, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфектанти за нуждите на "СБАЛХЗ" ЕАД с цел обезпечаване функционирането на болницата…

  Доставка на химикали, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфектанти за нуждите на "СБАЛХЗ" ЕАД с цел обезпечаване функционирането на болницата за едногодишен период

  Референтен номер: 01667-2013-0018
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на дезинфектанти и превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

  “Доставка на дезинфектанти и превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” съгласно спецификация

  Референтен номер: 00494-2013-0038
  Виж повече
 • гр. София

  „ЕО проверка и оценка на съответствието за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, в изпълнение на Проект „Реконструкция и електрификация на…

  Железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници е участък от Общоевропейски транспортни коридори IV и IX. Реализацията на проекта "Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград" е финансирано с европейски средства както следва: • Отсечката Пловдив – Димитровград беше реализирана с финансиране по Програма ИСПА и строителството приключи с издаване на разрешение за ползване по ЗУТ; • Отсечката Димитровград – Свиленград – гръцка граница се реализира в момента и е финансирана от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г. Настоящата поръчка предвижда ЕО проверка и оценка за оперативна съвместимост…

  Референтен номер: 00233-2013-0053
  Виж повече