63481 - 63485 от 67134 поръчки

 • гр. София

  „Рамково споразумение за доставка на резервни части еквивалентни за уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати,…

  „Рамково споразумение за доставка на резервни части еквивалентни за уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях” за обособена позицияIIІ – „Доставка на резервни части еквивалентни за Ангиографски апарати”(дефектирали: дънна платка на DL компютъра, платка С80 за компютър RTAC-GE Part №2376964, процесорна платка за модул “Positioner”-GE Part № 2248553-А, електронен чип с вградена батерия М48Т86РС1, електронен чип с вградена батерия DS1245AB на ангиографски апарат Innova 2000)

  Референтен номер: 00684-2012-0014
  Виж повече
 • гр. Габрово

  Допълнителни ремонтни работи на административна сграда на ДГС Габрово , ул.”Минзухар”№1

  Направа на външно стълбище и площадка. Демонтаж на гаражи, направа на обходен път, направа на навес, хидроизолация на покрив.

  Референтен номер: 02712-2013-0023
  Виж повече
 • гр. София

  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани…

  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, по позиции, както следва: - ПОЗИЦИЯ І - обхваща обслужването на територията на 18 административни области – Шумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Търговище, Сливен, Ст. Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, София - област и София - град;- ПОЗИЦИЯ II - обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

  Референтен номер: 02378-2014-0013
  Виж повече
 • гр. София

  "Реконструкция на ВЛ 220 kV „Първенец” и „Румелия” пред ОРУ на п/ст „Пловдив"

  Реконструкция (ремонт) на ВЛ 220 kV "Първенец" и "Румелия" пред ОРУ на п/ст Пловдив.Основните строително-монтажни работи са: - демонтаж на 2 бр. съществуващи стоманорешетъчени стълбове за 220 kV;- монтаж на 1 бр. нов стоманорешетъчен стълб, тип ЪБ 30 за 220 kV;- демонтаж/монтаж на фазовите проводници и МЗВ в участъците за ремонт;- монтаж на заземители на новият стълб.

  Референтен номер: 01379-2014-0016
  Виж повече
 • гр. София

  "Аварийни ремонти на съоръжения и кабели средно напрежение в обекти предоставени за управление на МВР на територията на гр. София"

  “Авариен ремонт на трфопост, захранващ стрелбиен комплекс "Столник"-ДСПС-ГДНП-МВР”

  Референтен номер: 02851-2012-0114
  Виж повече