63491 - 63495 от 64325 поръчки

 • гр. София

  Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирани софтуерни продукти за нуждите на електронното управление на ГД „Охрана” в три обособени позиции

  Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирани софтуерни продукти за нуждите на електронното управление на ГД „Охрана” в три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Разработване, конфигуриране и внедряване на специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана”;Втора обособена позиция: „Изграждане на web сайт на ГД „Охрана” и система за вътрешна и външна електронна поща”; Трета обособена позиция: „Изграждане на интерфейси за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността” по проект: „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по…

  Референтен номер: 00106-2013-0009
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и IT материали за нуждите на на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и IT материали за нуждите на на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Референтен номер: 01930-2012-0012
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и IT материали за нуждите на на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Доставка на канцеларски материали, формуляри и IT материали за нуждите на на МБАЛ "Токуда Болница София" АД

  Референтен номер: 01930-2012-0012
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензинА95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане, при условията на безналично плащане.

  Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензинА95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане, при условията на безналично плащане.

  Референтен номер: 00210-2012-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • гр. Плевен

  „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”

  Предмет на настоящата общ.поръчка е „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции” Поз.№1:„Авт.линия Плевен-Бохот","Авт.линия Плевен-Байкал",Авт.линия София-Плевен-час на тр. от Плевен–11,00ч. и от София–18,00ч.";Поз.№2:„Авт.линия Плевен-Тодорово-час на тр.от Плевен-09,0 ч. и от Тодорово-10,00ч.;Авт.линия Плевен-Къшин-Тодорово, І-во МР,с часове на тр.от Плевен-07,00ч.;14,00ч.;19,00ч. и от Тодорово-07,35ч.;14,4 ч.;19,40ч.,ІІ-ро МР по Авт.линия Плевен-Къшин-Тодорово-час на тр.от Плевен-05,40 ч. и от Тодорово-06,15ч. МР не се изпълнява в почивни и празнични дни;ІІІ-то МР по Авт.линия Плевен- Къшин, с час на тр.Плевен-17,15ч. и от Къшин-17,40ч. МР се изпълнява целогодишно до с.Къшин и не изпълнява събота и неделя;Авт.линия Плевен-Русе,МР15101, с час…

  Референтен номер: 00226-2013-0039
  Виж повече