74676 - 74680 от 75846 поръчки

 • гр. Благоевград

  Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория към "МЦ Пулс" АД

  Договорите, посочени в раздел V “Сключване на договор” са с предмет периодични доставки на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „МЦ Пулс” АД, както следва – договорът, сключен с „ИМЕССА” ЕООД е за доставката на реактиви и консумативи за NycoCard Reader II, а договорът сключен с „Медицинска техника инженеринг ООД е за доставката на автоматични лансети. Конкретните видове медицински изделия и консумативи и тяхното количество са съгласно техническите предложения от офертите на изпълнителите.

  Референтен номер: 03438-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Силистра

  "Спешна доставка на комплект рентгенов излъчвател и охладител за нуждите на „МБАЛ Силистра” АД гр. Силистра представляваща основна част, модул…

  "Спешна доставка на комплект рентгенов излъчвател и охладител за нуждите на „МБАЛ Силистра” АД гр. Силистра представляваща основна част, модул от компютър томограф със симултантна аквизиция на четири среза с независимо съдържание на данните с производител „TOSHIBA” модел „Asteion S4”.

  Референтен номер: 01098-2014-0005
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория, Лаборатория по клинична микробиология и…

  Периодични доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория, Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, и Отделение по клинична патоанатомия, хистология и съдебна медицина при УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация -Приложение №2 от поканата за участие.

  Референтен номер: 00010-2014-0002
  Виж повече
 • с. Струмяни

  "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС…

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Струмяни" за 24 месеца

  Референтен номер: 02724-2014-0089
  Виж повече
 • гр. Тервел

  “ Изграждане на медицински кабинет в с.Нова Камена”.

  Изпълнението, предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка обхваща изграждане на кабинет за лекарски прегледи и кабинет за стоматологични прегледи с обща чакалня на втори етаж на център за социални услуги в с.Нова Камена. Центърът все още не е изграден. За него ще бъде осигурено финнсиране по Програма за развитие на селските райони.Центърът ще се изгражда чрез преустройство на сградата на бивша здравна служба в селото. Строителните работи в обхвата на настоящата поръчка обхващат вътрешни мазилки по стени и тавани, шпакловки, полагане на подови настилки от теракота, направа на стенни облицовки от фаянс, поставяне на ПВЦ дограма за прозорци, вътрешни…

  Референтен номер: 00110-2014-0004
  Виж повече