74686 - 74690 от 75846 поръчки

 • гр. Разград

  Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия

  Поръчката обхваща изпълнението на периодични доставки по предварителни заявки на екологосъобразни почистващи и перилни продукти за потребностите на социалните заведения, детски ясли, детски градини в населените места, здравни кабинети в училищата в гр. Разград, обектите на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело”, Община Разград – администрация, общински предприятия, културни институции , кметствата на територията на община Разград и др., подробно описани в Приложение № 4 –„Списък на обектите” към проекта на договор .

  Референтен номер: 00338-2013-0023
  Виж повече
 • гр. Разград

  Доставка на екологосъобразни санитарно-хигиенни препарати и изделия

  Поръчката обхваща изпълнението на периодични доставки по предварителни заявки на екологосъобразни почистващи и перилни продукти за потребностите на социалните заведения, детски ясли, детски градини в населените места, здравни кабинети в училищата в гр. Разград, обектите на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело”, Община Разград – администрация, общински предприятия, културни институции , кметствата на територията на община Разград и др., подробно описани в Приложение № 4 –„Списък на обектите” към проекта на договор .

  Референтен номер: 00338-2013-0023
  Виж повече
 • гр. Шумен

  "Доставка на материали и консумативи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към…

  ”Доставка на материали и консумативи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”.

  Референтен номер: 01636-2013-0001
  Виж повече
 • България

  Консултантска услуга за обект „1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”Консултантска услуга за обект „1217/ Реконструкция на парова централа…

  Консултантска услуга за обект „1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”Консултантска услуга за обект „1217/ Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-Стражица “

  Референтен номер: 02827-2013-0007
  Виж повече
 • България

  Инженеринг – проектиране и изпълнение на обект „1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”;Инженеринг – проектиране и изпълнение на…

  Инженеринг – проектиране и изпълнение на обект „1036/Р - Изграждане на регистратури за в.ф. 22980”;Инженеринг – проектиране и изпълнение на обект „1217/Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-Стражица”;Инвестиционно проектиране на обект „1361/Реконструкция на учебен-битов корпус - в.ф. 48940-Бургас”;Инвестиционно проектиране на обект „Подмяна на вентилационната система на кухненския блок, на Х етаж, в сектор В, в сградата на бул. „Тотлебен” № 34”;Инвестиционно проектиране на обект „Преустройство и ремонт на покрива на сектор А1 на сградата на бул. „Тотлебен” № 34"

  Референтен номер: 02827-2013-0005
  Виж повече