16 - 20 от 68058 поръчки

 • България 28 535 (

  ”Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована - тип „Закуска” за учениците от І до…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е - приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована - тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на І –во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград”през учебната 2019/2020 г. Прогнозният брой ученици за учебната 2019/2020 г. е 362, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 15.06.2020 г. е 165 дни, както следва :
  - от 17.09.2019 г- 30.05.2020-362 ученика- 155 дни
  - 01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 96 ученика – 10 дни

  Референтен номер: 02332-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 69 080 (

  „Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес…

  Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”, включва следните дейности: приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас за прогнозен брой ученици за учебната 2019/2020 г. - 200, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 30.06.2020 г. е 175 дни, както следва:
  17.09.2019 г.- 30.05.2020 г.- 200 ученика-155 дни
  01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 30 ученика – 10 дни
  16.06.2020г.- 30.06.2020 г.- 10 ученика…

  Референтен номер: 02332-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 583 333 BGN

  „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“

  Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци.
  Конкретните дейности с количества и видове работи по извършване на СМР/СРР ще бъдат задавани от Възложителя.
  В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя, съдържащи се в ТОМ II от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 01031-2019-0002
  Виж повече
 • България

  "Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на Авариен център Тетевен"

  Поръчката включва охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на Авариен център Тетевен.

  Референтен номер: 01379-2019-0135
  Виж повече
 • България 80 780 (

  ”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на детско отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ –…

  Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за обособяването на 13 броя болнични стаи, манипулационна, лекарски кабинет, кабинет „Завеждащ отделение“, занималня и общи санитарни помещения. В 7 бр. от болничните стаи ще се обособят самостоятелни санитарни възли, чрез преграждане с влагоустойчив гипсокартон двустранно на двойна конструкция с топлоизолация.СРМР включват дейностите, подробно описани в Техническата спецификация на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00189-2019-0011
  Виж повече